Oktatás
Oktatási területek
Oktatási hírek
TDK és diplomadíjak
Villamosmérnöki és Info Kar
TTK, GTK, SOTE
Angol nyelvû képzés
Német nyelvû képzés
TDK
Segédletek, letöltések
Egyéb tárgyak
Tanszéki órarend


"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


Egyetemi TDK konferenciákon elért eredményeink 1997 óta
Év Eredmény Szerzők A dolgozat címe Konzunensek
2017 I. + Pro Progressio Alapítvány VIK különdíja Szele Dávid Alacsony fogyasztású ILO alapú frekvenciaosztó áramkörök tervezése Dr. Bognár György, egyetemi docens
Takács Gábor, tanársegéd
I. Rózsás Gábor Félvezetô eszközök hûtése, hátoldalon kialakított mikroméretû csatornákkal Dr. Plesz Balázs, egyetemi docens
Dr. Bognár György, egyetemi docens
Takács Gábor, tanársegéd
II. + Morgan Stanley nôi kiválóság díj Varnyú Dóra Orvosi alkalmazású laterális gyorsteszt eredményét kiértékelô alkalmazás készítése okos eszközre Dr. Czirkos Zoltán, egyetemi docens
Dr. Ender Ferenc, adjunktus
2016 I. + Kari zsûri különdíja Ur Soma, MSc Termikus-elektromos eszközök multi-domian modellezése Dr. Pohl László, adjunktus
Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
Jutalom Rózsás Gábor Integrált mikrocsatornás hûtôszerkezetet tartalmazó System-on-Package eszközök technológiája Dr. Bognár György, egyetemi docens
Dr. Földváry-Bándy Enikô, adjunktus
Takács Gábor, tanársegéd
2015 I. Gyarmati Ádám Titán-dioxid alapú, festékanyaggal érzékenyített napelemek fejlesztése Plesz Balázs, tudományos segédmunkatárs
Dr. Földváry-Bándy Enikô, tanársegéd
III. Fritz Enikô Nanostruktúrált felületek és fehérjék kölcsönhatása Dr. Pongrácz Anita, MTA-TTK-MFA
Ender Ferenc, tanársegéd
III. Marák Károly Mikrocsatornás hûtôeszközök termikus karakterizációja Takács Gábor, tanársegéd
Dr. Bognár György, egyetemi docens
2014 I. + Morgan Stanley Nôi kíválóság és együttmûködés díj Dudola Dóra, BSc Termikus tranziens mérés alkalmazási lehetôségei napelemmodulok termikus karakterizálásában Dr. Ress Sándor, egyetemi docens
Plesz Balázs, tuományos segédmunkatárs
I. + Pro Progressio Alapítvány különdíja Orbán Gábor, BSc Polimer alapú flexibilis mikroelektród-rendszer fejlesztése Dr. Juhász László, adjunktus
Márton Gergely, MTA-TTK-MFA
II. Jani Lázár, MSc Megosztott cache heterogén multiprocesszoros rendszerekben Dr. Mann Zoltán, egyetemi docens (SzIT)
2013 I. + rektori különdíj Kiss Marcell, MSc Mélyagyi optogenetikai stimulációs rendszer fejlesztése és optimalizálása Dr. Fekete Zoltán, MTA-TTK-MFA
Dr. Szabó Péter, adjunktus
II. Horváth Ágoston Csaba, MSc Bioelektród felületek nanostruktúrálása fekete-szilícium alapréteg felhasználásával Dr. Fekete Zoltán, MTA-TTK-MFA
Juhász László, adjunktus
III. Szél Attila, BSc Hômérsékleti tranziens görbe nagypontosságú elôállítása termikus tranziens mérés és szimuláció segítségével Vass-Várnai András, Mentor Graphics
Dr. Ress Sándor, egyetemi docens
III. Pálovics Péter, MSc
Németh Márton, MSc
Nagy átbocsátóképességû nanokalorimetriás Lab-on-chip platform vizsgálata Ender Ferenc, tanársegéd
Drozdy András, doktorandusz
III. Mezôdi Máté, BSc System-on-Chip eszközök tokozásainak peremfigyelésen alapuló termikus karakterizációja Takács Gábor, doktorandusz
Dr. Bognár György, egyetemi docens
Jutalom Jani Lázár, MSc Alkalmazás-specifikus mikroprocesszorok ArchC-alapú logikai szintézise Horváth Péte,r doktorandusz
2012 I. Takács Gábor Lab-on-a-Chip eszközök multidomén tervezése Ender Ferenc, tanársegéd
I. Riedl Tamás Változtatható frekvenciájú lokális órajelelosztó központok áramkörei Dr. Bognár György, egyetemi docens
II. Erényi András
Kanev Konstantin István
Rubics Vilmos
Alakos elemek számának meghatározása vérbôl Lab-on-a-Chip eszközben Ender Ferenc, tanársegéd
II. Drozdy Anrdás
Németh Márton
Enzimreakciók modellezése Lab-on-a-Chip eszközben Ender Ferenc, tanársegéd
III. Bárkányi István Rezgô tömeggel ellátott kantilever struktúrák tervezése Dr. Pongrácz Anita, MTA-TTK-MFA
Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
III. Marek Gábor Hazai félvezetô gyártósor technológiai könyvtárának fejlesztése Cadence Virtuoso 6 IC tervezô rendszerhez Dr. Bognár György, egyetemi docens
Dr. Pongrácz Anita, MTA-TTK-MFA
Timár András, tanársegéd
III. Tinódi Péter Környezeti körülményeket szimuláló napelemvizsgáló berendezés fejlesztése Plesz Balázs, tudományos segédmunkatárs
Hantos Gusztáv, doktorandusz
hantos
2011 I. Blutman Kristóf Újelvû logikai áramkörcsalád tervezés mikroprocesszorok mûveletvégzô egységhez Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
II. Takács Gábor Mûveleti transzkonduktancia-erôsítô tervezése orvosbiológiai alkalmazásokhoz Szalai Albin, doktorandusz
III. Berinkei Péter Vizes oldatból leválasztott nanokristályos félvezetôk optikai vizsgálata Rakovics Vilmos, MTA-MFA
Tímárné Horváth Veronika
Dr. Poppe András, egyetemi docens
III. Czett Andor Szilícium-karbid elektromos minôsítése Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
III. Horváth Péter Tervezési keretrendszer alkalmazásorientált mikroprocesszorokhoz Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
III. Jeney György András Útválasztási algoritmus fejlesztése mûholdas ad-hoc hálózatokra Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
Jutalom Csányi Péter Nagyfrekvenciás órajel elosztó hálózatokban alkalmazott ILO áramkörök Dr. Bognár György, egyetemi docens
Jutalom Minkó Bálint Algoritmusok közvetlen hardverbe történô fordítása VHDL alapú modellezés felhasználásával Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
2010 I. Horváth Péter Alkalmazás orientált szintézis eljárás mikroprocesszoros rendszerekre Dr. Hosszú Gábor
III. Molnár Dániel 3D MEMS erômérô tervezése és megvalósítása Dr. Pongrácz Anita
Tímárné Horváth Veronika
Jutalom Kanev Konstantin Mikrofluidikai tesztkörnyezet vizsgálata Dr. Bognár György
Ender Ferenc
2009 I. Földváry Árpád, V. Fényintenzitás érzékelô tervezése és termikus vizsgálata Tímárné Horváth Veronika
Plesz Balázs
III. Gerlai Tibor, IV. B.Sc Nanokristályos memóriaszerkezetek Tímárné Horváth Veronika
Dr. Basa Péter
III. Horváth Péter, IV Standard algoritmusok implementációja FPGA áramkörre Dr. Poppe András
Jutalom Berényi Csaba, V. Fehér LED-es megvilágító egység napelem cellák minôsítéséhez Plesz Balázs
Tímárné Horváth Veronika
Jutalom Dian Szabolcs, V. Jelentésazonosító szoftver fejlesztése Dr. Hosszú Gábor
Jutalom Dubai László, IV. B.Sc
Gyurász Gábor, IV. B.Sc
Kisméretû hangszerhangoló megvalósítása FPGA áramkörrel Timár András
Bognár György
Jutalom Hajdú Ádám, V.
Retkes Tamás, V.
Weidisch Tamás, V.
Félvezetô alapú, 3D tapintásérzékelô MEMS eszköz fejlesztése Bognár György
Ádám Antalné
Dr. Vásárhelyi Gábor
Jutalom Jeney György András, V. A GCC fordító portolása, optimalizálása és vizsgálata a Kandor vektorprocesszerorra Dr. Hosszú Gábor
Jutalom Mezei Tibor, IV. Müholdkövetô és pálya-elôrejelzô algoritmusok implementálása C++ nyelven Horváth Gyula
Marosy Gábor
2008 I. Temesvölgyi Tamás Plazmadiagnosztikai mûszer mûholdfedélzeti vezérlôegységének tervezése Horváth Gyula, egyetemi tanársegéd
I. Földváry Árpád Napelem karakterisztika mérô mûszer készítése Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
Plesz Balázs, doktorandusz
II. Fodor Gábor Magzati szívhangvizsgálat Dr. Kovács Ferenc, egyetemi tanár
Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
II. Bíró János
Bíró Zoltán
Kis fogyasztású, integrált-áramköri analóg modul tervezése orvosbiológiai alkalmazáshoz Dr. Grtner Péter, egyetemi adjunktus
Horváth Gyula, egyetemi tanársegéd
II. Földváry Árpád
Laza György
Napelem cellák kontaktálási kérdései Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
II. Doskar Zsófia, GTK Fogyasztói igénykapcsolatok Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
III. Frindt Henrik Gábor Autonóm robotok mozgásmechanikájának algoritmusalapú vizsgálata és mechanikai megvalósítása Horváth Gyula, egyetemi tanársegéd
Jutalom Kemény Lôrinc Fizikai demonstráció készítése a TraSer projekthez Nagy Gergely, egyetemi tanársegéd
Jutalom Jeney György András A Kandor vektorprocesszor fejlesztése Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
2007 I. Szalai Albin, IV. Vill. Kapcsolt kapacitású szûrû tervezése orvosbiológiai alkalmazásokhoz Horváth Gyula, egyetemi tanársegéd
II. Sági Péter, V. Vill. Heliotrex napelem-forgató berendezés tervezése és kivitelezése Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
Plesz Balázs, doktorandusz
II. Opóczki Csaba V. Vill. Digitális hardver modulok tesztelése megosztott modellezéssel számítógépen és programozható logikán Dr. Poppe András, egyetemi docens
II. Kovács Zoltán György,V.Vill.
Marosy Gábor Elemér,V.Vill.
Srp Ágoston Mihály,V.Vill.
Mobil robot szenzorfúzión alapuló követése Horváth Gyula, egyetemi tanársegéd
Jutalom Makkai Hunor,V.Vill.
Tóth Lóránd Lehel,V.Vill.
Új megbízhatósági és keresési eljárás kifejlesztése és megvalósítása a Delfin fájlmegosztó rendszerben Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
2006 I. Katona Balázs V. Vill.
Sass Gergely V.Vill.
Relatív páratartalom-mérô szenzorhálózat ipari alkalmazásokhoz Horváth Gyula, egyetemi tanársegéd
II. Juhász László V. Vill. Mikroelektronikai technológiákkal elôállítható kapacitív páraérzékelô fejlesztése Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
II. Bein Márton V. Vill. Funkcionalizált szén nanocsövek pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálata Koós Antal Adolf, MTA KFKI MFA
Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
Jutalom Sass Gergely V. Vill. E-osztályú integrált ISM teljesítményerôsítô tervezése Bognár György, egyetemi tanársegéd
Onódy Péter, Integration Hungary
2005 I. Neumann Péter V. Vill. Nanovezetékek mérése és alkalmazása Tóth Attila L, MTA KFKI MFA
Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
I. Timár András V. Vill.
Vámos Ábel V.Vill.
Kis fogyasztású frekvenciaszintézerek vizsgálata Bognár György, egyetemi tanársegéd
Szente-Varga Domonkos, doktorandusz
Jason Drew, Duolog Trechnologies
II. Sárközi Róbert V. Egy chipes BER-mérô nagyfrekvenciás rádiós rendszerhez Bognár György, egyetemi tanársegéd
Sztojkov László, Integration Hungary Kft.
II. Czirkos Zoltán VI. Vill. P2P alapú biztonsági szoftver fejlesztése Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
III. Pánczél Sándor IV. Vill.
Plesz Balázs VI. Vill.
Flexibilis vékonyréteg napelemek Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
III. Németh Balázs V. Vill. Mikro-elektromechanikai (MEMS) eszközök mikroszkópi és termikus vizsgálata Bognár György, egyetemi tanársegéd
Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
III. Sass Gergely IV. Vill. Intelligens kezelôfelület készítése Peltier-cellás termosztáthoz Dr. Székely Vladimír, egyetemi tanár
Dr. Török Sándor, egyetemi adjunktus
III. Horváth György V. Inf. Új számítási modell élô szervezetek mintájára Dr. Poppe András, egyetemi docens
2004 I. Szöllôsi Péter VI. Inf. Hôkezelt szilícium többletet tartalmazó SiNx rétegek elektromos vizsgálatai Horváth Zsolt József, MTA KFKI MFA
Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
I. Nagy Gergely V. Vill.
Szente-Varga Domonkos V. Vill.
Nagyfrekvenciás frekvenciaosztó tervezése 0.35m CMOS technológián minimális fogyasztásra, széles hômérséklet-tartományban Bognár György, egyetemi tanársegéd
Benedek Zsolt, tanszéki mérnök
Dr. Erdélyi János, Integration Hungary Kft.
I. Horváth György IV. Inf. Modern szoftver technológiák alkalmazása elektronikai CAD rendszerek fejlesztésében Dr. Poppe András, egyetemi docens
II. Dobos László, V. Vill.
Tóth Tamás László V. Vill.
16-bites összeadó áramkör tervezése minimális fogyasztásra Bognár György, egyetemi tanársegéd
Benedek Zsolt, tanszéki mérnök
Dr. Erdélyi János, Integration Hungary Kft.
Jutalom Masa Gyula Gábor V. Vill. Mikroméretô Piráni vákuummérô tervezése Dr. Fürjes Péter, MTA KFKI MFA
Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
2003 I. Zsitva Miklós V. Vill. Piezorezisztív elven mûködô erômérô mikroszerkezetek adalékolási technológiájának optimalizálása Ádám Antalné, MTA KFKI MFA
Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
II. Perlaky Gergely V. Vill. Napelemek mérésére szolgáló SOLARTEST mérôautomata építése Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
Jutalom Falaky Balázs József VI. Vill. Bit-átszövô és digitális FIR-szûrô tervezése és implementálása Xilinx FPGA-ra Dr. Kovács Ferenc, egyetemi tanár
Cristian Gnudi, DigiLab2000
Jutalom Horváth Gyula V. Vill. Interfész-áramkör tervezése tapintás-érzékelô szenzor és jeleket feldolgozó processzorhoz Dr. Kovács Ferenc, egyetemi tanár
2002 I. Oláh István V. Vill. Nagyfrekvenciás keverôáramkör tervezése integrált áramkörre szilícium felületén megvalósított transzformátor segítségével Dr. Zólomy Imre, egyetemi tanár
Dr. Mernyei Ferenc, Integration Hungary Kft.
I. Várkonyi Dániel V. Inf. Az IMPROC képfeldolgozó program kibôvítése és átültetése Windows alá Dr. Székely Vladimír, egyetemi tanár
II. Harrer Margit V. Vill.
Zsély Balázs V. Vill.
Zimmer Mátyás V. Vill.
Integrált termikus tesztáramkör és vezérlô hardver tervezése Benedek Zsolt, tanszéki mérnök
Dr. Farkas Gábor, egyetemi adjunktus
III. Hajas István, VI. Vill.
Unyatinszki Tamás V. Vill.
Elektro-termikus MEMS elemek minôsítése Dr. Székely Vladimír, egyetemi tanár
III. Juhász Dávid V. Vill. Félvezetô áramkörök ESD védelme Dr. Zólomy Imre, egyetemi tanár
Szíjártó Gábor, Integration Hungary Kft.
2001 I. Beregnyei Balázs III. Vill. Mikroprocesszorok: layouttól a kapcsolási rajzig Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
I. Meliorisz Bálint V. Mérnök-fizikus Kinetika vizsgálata amorf szilícium alumínium-indukált kristályosodásában Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
I. Bognár György, V. Vill.
Szombathy Gergô V. Vill.
Nagyfrekvenciás BiCMOS ECL frekvenciaosztó Benedek Zsolt, tanszéki mérnök
Dr. Erdélyi János, Integration Hungary Kft.
II. Horváth Attila István V. Vill. Arany adalékolás hatása ón-dioxid gázérzékelô tulajdonságaira Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
II. Tóth Ákos Szabolcs V. Vill. Szilícium szeletek termikus kötései mikromechanikai alkalmazásokra Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
Ádám Antalné, MTA KFKI MFA
III. Kuthi Edvárd V. Vill. Nagy dielektromos állandójú gate szigetelôk Dr. Zólomy Imre, egyetemi tanár
III. Katona József V. Vill. Rádiófrekvenciás bipoláris tranzisztorok geometriai optimalizálása Dr. Zólomy Imre, egyetemi tanár
Dr. Zólomy Attila, Integration Hungary Kft.
Jutalom Németh Ágoston VI. Vill. Napelemalapanyagok és struktúrák mérése rezgôkondenzátoros potenciálméréssel Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
2000 I. Deme Ildikó Katalin V. Vill. Optikai hullámvezetô szenzorok vizsgálata Dr. Szendrô István, MicroVacuum Kft.
Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
I. Imre Alexandra V. Vill.
Rácz Zoltán V. Vill.
Adiabatikus CMOS áramkör optimalizációjának kidolgozása és az eredmények igazolása teszt-chip megvalósításával Dr. Kovács Ferenc, egyetemi tanár
1999 I. Kollár Ernô V. Vill.
Pohl László V. Vill.
Vizi Balázs V. Vill.
Többfunkciós termikus tesztáramkör Dr. Rencz Márta, egyetemi tanár
Benedek Zsolt, tanszéki mérnök
III. Czeglédi Péter IV. Inf.
Lábody Péter IV. Inf.
SMS alapú e-mail olvasó rendszer Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
Jutalom Rab Gergely IV. Inf. Home banking rendszereket támogató IP alapú háromfázisú kommunikációs és adatvédelmi protokoll Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
1998 II. Horváth Csaba János IV.
Vill.Kozma Regô IV.
Vill.Kun András IV.
Vill.Nádas Szilveszter IV. Vill.
A gyors szorzók összehasonlító szintézise Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
III. Molnár Norbert V. Vill.
Orosz Mihály V. Vill.
Dinamikus objektumkezelés megvalósítása multimédia adatbáziskezelô rendszerben Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
Jutalom Bitvai Csaba IV. Vill.
Horváth Cs. János IV. Vill.
Beszélô-azonosító eljárások vizsgálata Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
1997 II. Bagi Tamás V.Inf.
Stefán András V.Inf.
Felhasználói felület fejlesztése a SISSI elektrotermikus szimulációs rendszerhez Dr. Poppe András, egyetemi docens
III. Horváth Róbert II.Vill.
Rétháti Zoltán II.Vill.
Kvantumvonalas nanoeszközök Dr. Veszely Gyula, Elméleti Villamosságtan Tanszék
Dr. Csurgay Árpád, Elméleti Villamosságtan Tanszék
Páhi András, Elektronikus Eszközök Tanszék
III. Bámer Balázs III.Inf. Lencserendszerek szimulációja Dr. Székely Vladimír, egyetemi tanár
 
© 2018 EET
2018.05.20 [12:38] Hirek arrow TDK arrow Egyetemi TDK eredményeink