Oktatás
Oktatási területek
Oktatási hírek
TDK és diplomadíjak
Villamosmérnöki és Info Kar
TTK, GTK, SOTE
Angol nyelvû képzés
Német nyelvû képzés
TDK
Segédletek, letöltések
Egyéb tárgyak
Tanszéki órarend


"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


Országos TDK konferenciákon elért eredményeink 1997 óta
Év Eredmény Szerzők A dolgozat címe Konzunensek
2017 II. Ur Soma Termikus-elektromos eszközök multi-domian modellezése Dr. Pohl László, adjunktus
Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
2015 I. Dudola Dóra Termikus tranziens mérés alkalmazási lehetôségei napelemmodulok termikus karakterizálásában Plesz Balázs, tudományos segédmunkatárs
Dr. Ress Sándor, egyetemi docens
II. Kiss Marcell Mélyagyi optogenetikai stimulációs rendszer fejlesztése és optimalizálása Dr. Fekete Zoltán (MTA-TTK-MFA)
Dr. Szabó Péter, egyetemi adjunktus
Különdíj Orbán Gábor Polimer alapú flexibilis mikroelektród-rendszer fejlesztése Márton Gergely (MTA-TTK-MFA)
Dr. Juhász László, egyetemi adjunktus
2013 I. Blutman Kristóf Újelvû logikai áramkörcsalád tervezés mikroprocesszorok mûveletvégzô egységhez Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
I. Riedl Tamás Változtatható frekvenciájú lokális órajelelosztó központok áramkörei Dr. Bognár György, egyetemi docens
Oklevél Takács Gábor Lab-on-a-Chip eszközök multidomén tervezése Ender Ferenc, tanársegéd
2010 I. + A fôzsûri különdíja Horváth Péter Alkalmazás orientált szintézis eljárás mikroprocesszoros rendszerekre Dr. Hosszú Gábor, egyetemi docens
2009 I. + rektori díj Földváry Árpád Napelem karakterisztika mérô mûszer készítése Tímárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
Plesz Balázs, doktorandusz
II. Temesvölgyi Tamás Plazmadiagnosztikai mûszer mûholdfedélzeti vezérlôegységének tervezése Horváth Gyula, egyetemi tanársegéd
2007 II. Neumann Péter Nanovezetékek mérése és alkalmazása Dr. Tóth Attila L., tud. Fômunkatárs
Timárné Horváth Veronika, egyetemi adjunktus
II. Timár András
Vámos Ábel
Kis fogyasztású frekvenciaszintézerek vizsgálata Bognár György, egyetemi tanársegéd
Szente Varga Domonkos, doktoranduszJ
Jason Drew, Duolog Technologies
2005 I. Nagy Gergely
Szente-Varga Domonkos
Nagyfrekvenciás frekvenciaosztó tervezése 0.35mm-es technológián minimális fogyasztásra, széles hômérséklet-tartományban Bognár György, egyetemi tanársegéd
Benedek Zsolt, tanszéki mérnök
Dr. Erdélyi János, Integration Hungary Kft.
III. Horváth György Modern szoftver technológiák alkalmazása elektronikai CAD rendszerek fejlesztésében Dr. Poppe András, egyetemi docens
2003 I. Bognár György
Szombathy Gergô
Nagyfrekvenciás BiCMOS ECL frekvenciaosztó Benedek Zsolt, tanszéki mérnök
Dr. Erdélyi János, Integration Hungary Kft.
Jutalom Beregnyei Balázs Mikroprocesszorok: layouttól a kapcsolási rajzig Dr. Mizsei János, egyetemi tanár
2001 I. Kollár Ernô
Pohl László
Vizi Balázs
Többfunkciós termikus tesztáramkör Dr. Rencz Márta, egyetemi tanár
Benedek Zsolt, tanszéki mérnök
1997 II. Lipták-Fegó László Fényérzékelô integrált áramköri cella tervezése CMOS technológiára Dr. Poppe András, egyetemi docens
Benedek Zsolt, tanszéki mérnök
 
© 2018 EET
2018.05.20 [12:51] Hirek arrow TDK arrow Országos TDK eredményeink