Oktatás
Oktatási területek
Oktatási hírek
TDK és diplomadíjak
Villamosmérnöki és Info Kar
TTK, GTK, SOTE
Angol nyelvû képzés
Német nyelvû képzés
TDK
Segédletek, letöltések
Egyéb tárgyak
Tanszéki órarend


"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


Diplomaterv és szakdolgozat témák 2010. õszi félév

Az õszi félévben meghirdetett témák...

Tájékoztató diplomatervés szakdolgozatról

korabbi témák 

3D erõmérõ fejlesztése teli membránnal és érzékelõszállal
Felelõs: Pongrácz Anita

Technológia monitorozó tesztchip elõállítása és mérése
Felelõs: Ádám Marika

Vérszeparáció és kapillláris pumpa szerkezetek kialakítása és vizsgálata
Felelõs: Fekete Zoltán

Mikrofluidikai rendszerek felületmódosítása
Felelõs: Fürjes Péter

TiN keménybevonat reaktív porlasztással
Felelõs: Szabó Imre és Ferencz János

Kapacitív nyomásmérõ fejlesztése
Felelõs:Kárpáti Tamás

Bondolási kísérletek
Felelõs:Kárpáti Tamás

Mikroméretû kristûlyos Si elektromotor vezérlésének modellezése
Felelõs: Hajnal Zoltán, Fekete Zoltán

Neutrondetektor
Felelõs: Zolnai Zsolt

CO gázérzékelõ, Pt vagy Pd gate-es FET-tel
Felelõs: Yoyi Ueda és Battistig Gábor

Napelem technológia
Felelõs:Lábadi Zoltán és Tímárné Horváth Veronika

(V)LSI tervezés smart-szenzorokra
Felelõs: Bognár György

Mikroprocesszorok VHDL modelljének elemzése
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

C fordító illesztése mikroprocesszorok VHDL modelljéhez
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Jelentésazonosító szoftver fejlesztése
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Jelentésazonosítás a Smith-Waterman algoritmus felhasználásával
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Napelemforgató berendezés beüzemelése és hosszú távú mérések végzése és kiértékelése
Felelõs: Plesz Balázs

Komplex napelem minõsítõ rendszer építése
Felelõs: Plesz Balázs

Átlátszó vezetõrétegek leválasztása és minõsítése
Felelõs: Dr. Németh Ágoston, Timárné Horváth Veronika

Al és ZnO rétegek leválasztása és minõsítése ALD rétegleválasztó berendezéssel
Felelõs: Dr. Lábadi Zoltán, Timárné Horváth Veronika

Bekötõ elemek (halmok) alatti fémezés (under bump metallization) flip chip technológiában
Felelõs: Dr. Molnár György

Reaktív ionmarásokkal kialakított MEMS struktúrák jellemzése
Felelõs: Pongrácz Anita, Szendrey Ádám, Dr.Mizsei János

Új típusú érzékelõk és mesterséges anyagok a THz tartományban
Felelõs: Dr. Basa Péter, Timárné Horváth Veronika

Wafer bonding technológia alkalmazása MEMS érzékelõk megvalósítására
Felelõs: Dr. Pap Andrea, Juhász László

Abszorbens rétegek technológiai kialakítása thermopile struktúrákon
Felelõs: Dr. Fürjes Péter, Pongrácz Anita, Plesz Balázs

Adalékolt poly-Si alapú thermopile eszközök fejlesztése
Felelõs: Dr. Fürjes Péter, Dr.Battistig Gábor, Timárné Horváth Veronika

Hexagonális szerkezetû WO3 rétegek felvitele Taguchi típusú gázérzékelõ szerkezetekre, gázérzékelõ tulajdonságok vizsgálata
Felelõs: Ádám Antalné, Dr. Basa Péter, Dr.Mizsei János

Si egykristály (érintésmentes) minõsítése
Felelõs: Dr. Pavelka Tibor, Dr.Mizsei János

Számítógéppel vezérelt adatgyûjtõ-rendszer tervezése mikro- és nanostruktúrák villamos méréséhez
Felelõs: Neumann Péter Lajos, Timárné Horváth Veronika

Napelemek minõsítése hõtérképezéssel
Felelõs: Dr.Mizsei János

Mikrofluidikai tesztkörnyezet fejlesztése
Felelõs: Ender Ferenc, Dr. Bognár György

OLED fénykibocsátó eszközök tranziens folyamatainak vizsgálata.
Felelõs: Dr.Zólomy Imre, Kollár Ernõ

Orvosbiológiai célú, hatcsatornás erõsítõ és adatgyûjtõ egység tervezése
Felelõs: Dr. Bretz Károly

Szoftver fejlesztése orvosbiológiai célú adatgyûjtõ egység vezérlésére, mérési eredmények feldolgozására
Felelõs: Dr. Bretz Károly

Mikrohullámú jel detektálása miniatûr hõelemoszloppal
Felelõs: Dr. Szentpáli Béla, Dr. Bognár György

Molekulasugár-epitaxiás berendezés installálása
Felelõs: Dr. Nemcsics Ákos, Plesz Balázs

Hõmérsékletfüggõ van der Pauw mérés vezérlése
Felelõs: Dr. Nemcsics Ákos, Juhász László

Mikroprocesszorok VHDL modelljének elemzése
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Technológiai könyvtár fejlesztése Cadence OPUS 6.0 integrált áramkör tervezõ rendszerhez
Felelõs: Dr. Bognár György, Timár András

Napelemek termikus-elektromos modellezése
Felelõs: Dr.Mizsei János, Dr. Ress Sándor

Audio kodekek implementálása FPGA áramkörökben
Felelõs: Vámos Ábel, Horváth Gyula

Standard algoritmusok végrehajtásának felgyorsítása FPGA alapú co-processor technikával
Felelõs: Vámos Ábel, Horváth Gyula

IP fejlécvizsgáló algoritmusok megvalósthatósága FPGA környezetben
Felelõs: Vámos Ábel, Horváth Gyula

Magas szintû leírás automatikus implementációja
Felelõs: Vámos Ábel, Horváth Gyula

Távközlésben használatos audio codec-ek implementációja FPGA áramkörökre
Felelõs: Vámos Ábel, Horváth Gyula

Távközlésben használatos audio codec-ek implementációja FPGA áramkörökre
Felelõs: Vámos Ábel, Horváth Gyula

FPGA alapú hálózatmonitor eszköz fejlesztése
Felelõs: Vámos Ábel, Horváth Gyula

Lézer-interferometriás mérõrendszer adatfeldolgozó egységének tervezése és építése
Felelõs: Dr. Bognár György, Timár András, Horváth Gyula

IP útválasztó (internetes router) megvalósítása programozható logikai eszközre
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Antenna jelút választó DVB-T alkalmazásokhoz
Felelõs: Dr. Bognár György, Horváth Gyula, Timár András

Számítógépek biztonsága
Felelõs: Czirkos Zoltán

Betörésvédelmi problémák vizsgálata a Linux operációs rendszerben
Felelõs: Czirkos Zoltán

Szoftverek együttmûködése P2P hálózatban
Felelõs: Czirkos Zoltán

Linux biztonsági kérdései
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Webes mérnöki együttmûködés (collaborative engineering)
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Fájlcserélõ (P2P) hálózat létrehozása
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Elosztott betörésérzékelés problémáinak vizsgálata
Felelõs: Czirkos Zoltán

Elosztott védelmi rendszer problémáinak vizsgálata
Felelõs: Czirkos Zoltán

P2P hálózat biztonságának vizsgálata
Felelõs: Czirkos Zoltán, Dr. Hosszú Gábor

Szemléltetõ programok készítése az elektronikai oktatás elõsegítésére
Felelõs: Dr.Mizsei János, Dr. Ress Sándor

Távkamerás csõvizsgáló eszköz kifejlesztése
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Az Unicode kódolással való kompatibilitást vizsgáló szoftver fejlesztése
Felelõs: Dr. Hosszú Gábor

Felhasználói felület készítése elektro-termikus szimulátor programhoz
Felelõs: Pohl László, Dr. Poppe András

Nagy számításigényû algoritmusok GPU-ra alkalmazása
Felelõs: Pohl László

A C programozás tanulását elõsegítõ internetes felület továbbfejlesztése
Felelõs: Pohl László

Térszimulációs program számítógép-hálózaton való futtatásának kidolgozása
Felelõs: Pohl László

Internetes bolt készítése php nyelven
Felelõs: Pohl László

CubeSat mûholdak termikus vizsgálata és modellezése
Felelõs: Horváth Gyula

CubeSat mûholdak fedélzeti kommunikációs protokolljának fejlesztése
Felelõs: Marosy Gábor, Temesvölgyi Tamás

Digitális napszenzor fejlesztése CubeSat mûholdas küldetésekhez
Felelõs: Kovács Zoltán, Temesvölgyi Tamás

Extra kis fogyasztású mérõrendszer tervezése LED alapú világítástechnikához
Felelõs: Kovács Zoltán, Marosy Gábor

 
© 2018 EET
2018.08.20 [11:41] Hirek arrow Oktatási hírek arrow Diplomaterv és szakdolgozat témák 2010. õszi félév