Oktatás
Oktatási területek
Oktatási hírek
TDK és diplomadíjak
Villamosmérnöki és Info Kar
TTK, GTK, SOTE
Angol nyelvû képzés
Német nyelvû képzés
TDK
Segédletek, letöltések
Egyéb tárgyak
Tanszéki órarend


"Legzöldebb Tanszék 2011, 2012"


Demonstratori palyazat (C++)

Demonstrátori pályázat (C++)

 

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2017/18 tanév tavaszi félévére A programozás alapjai 2. (C++ programozás) tárgyból.

A demonstrátor feladata            
(a) kezdö demonstrátor esetén heti egy 2 órás C++ labor megtartása,    
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkezö demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C++ labor megtartása,
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.

A pályázatra jelentkezhet, aki

·        a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.

·        vagy (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.

·        nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Jogok és kötelezettségek

·        A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezetö annak minösítette.

·        A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.

·        A sikeres demonstrátori tevékenység a NEPTUN-ban, a törzslapon és az oklevélmellékletben feltüntetésre kerül.

·        Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.

Díjazás

·        A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerzödést köt.

·        A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkadíj fizetendö. Heti 2 óra tartása esetén ez a minimálbér 2/40-szerese, 2018-ban bruttó 6900 Ft/hó. A Tanszékvezetö döntése alapján ennél nagyobb összeg is fizethetö.

Határidök

·        A pályázat beadási határideje 2018. január 23. A pályázat elektronikusan küldhetö be a Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettöl eltérö formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplö adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.

 
© 2019 EET
2019.02.22 [22:17] Hirek arrow Oktatási hírek arrow Demonstratori palyazat (C++)