[ A Mikroelektronika ágazatot népszerűsítő PDF ]

A mikroelektronika

Mikrorendszereknek nevezzük a mikroelektronikai technológiai lépésekkel kialakított, összetett rendszereket. Ezek közül a legismertebbek az integrált áramkörök (IC-k), amelyek a bennünket körülvevő világ szinte minden tárgyában megtalálhatók, például a mobil és a vezetékes telefonokban, szórakoztató elektronikai eszközökben, számítástechnikai berendezésekben, közlekedési eszközökben, háztartási gépekben stb.

A jövő technikája abba az irányba mutat, hogy ami még napjainkban egy IC és a hozzá csatlakozó interfész elemek, érzékelők és beavatkozók alkotta nagyobb rendszer, az a ma szokásos monolit IC technológiák alkalmas „megfejelésével” a jövőben egyetlen integrált mikrorendszert alkothasson. Például már a mai személygépkocsik légzsákelektronikája is sok eseteben egy ilyen mikrorendszer: egy chip-en tartalmazza a szükséges gyorsulásérzékelőt és a légzsák kioldását kezdeményező elektronikát. Az integrált mikrorendszerek tehát már napjaink eszközei is, és a klasszikus integrált áramkörök mellett egyre meghatározóbb szerepet fognak betölteni a jövőben.

Integrált áramköri technikával készülnek a napelemek, LED-ek, különféle MEMS (Microelectromechanical System) érzékelők, beavatkozók és más mikrorendszerek is. Megjelenésük óta az integrált áramkörök és mikrorendszerek teljesen átformálták az elektronikát és a világunkat. Az általuk elérhető megbízhatóság, sebesség, gazdaságos gyártás semmilyen más módon nem helyettesíthető. Az integrált áramkörök tervezése, gyártása különleges ismereteket igényel az azzal foglalkozó mérnököktől, ugyanis a tranzisztorok és egyéb elemek méreteinek csökkentése által új fizikai jelenségek kerülnek előtérbe. Ezen ismeretek megszerzésére a Mikroelektronika ágazat keretében van lehetőség.

A specializációról

A mikroelektronika és az elektronikai ipar egyre szélesebb térnyerése a hazai ipar elmúlt évtizedének egyik örvendetes jelensége. A mikroelektronikai tervező cégek megjelenése az egyik legmagasabban kvalifikált mérnöki munkában teremtett hazai munkalehetősé geket, ugyanakkor a multinacionális elektronikai szerelőipar megjelenése magas színvonalú elektronikai echnológiai kultúrát teremtett Magyarországon.

A Mikroelektronikai tervezés és gyártás specializációval BSc diplomát szerző mérnökök multinacionális elektronikai szerelőipari vállalatoknál, illetve mikroelektronikai tervező cégeknél helyezkedhetnek el vagy kisvállalkozási formában áramkörtervező, gyártó és szolgáltató tevékenységet végezhetnek. A specializáció kompetenciákat biztosít a mikroelektronikai eszközök (integrált áramkörök, érzékelők, integrált mikrorendszerek), valamint az azok és a belőlük felépülő elektronikai egységek (nyomtatott huzalozási áramkörök, áramköri modulok, részegységek, készülékek) tervezési módszerei, gyártástechnológiája és minőségbiztosítása területén.

A specializáción belül a mikroelektronikai tervezés hallgatói a mikroelektronikai eszközök, a mikroelektronikai gyártás ágazat hallgatói pedig az eszközökből felépülő részegységek, valamint gyártás technológiai folyamataik tervezéséhez és megvalósításához (gyárthatóságra tervezés, a gyártás fizikai és kémiai folyamatainak optimalizálása, automatizált gyártósorok tervezése) szerezhetnek mélyebb elméleti és gyakorlati ismereteket. Az ezt a specializációt választó hallgatók széleskörű nemzetközi és hazai kooperációban végzett munkákba kapcsolódhatnak be.

Kiknek érdemes ezt a specializációt választani?

 • Akiknek a munkájuk során szükségük lehet integrált áramkörön való tervezésre, fejlesztésre, nagyon nagy bonyolultságú, komplex feladatok megoldására.
 • Szükségük lehet programozható eszközök használatára (Hardware-Software CoDesign).
 • Szeretnék megismerni, hogy FPGA eszközök illetve különböző mikrokontrollerek felhasználásával hogy lehet bonyolult, intelligens rendszereket fejleszteni.
 • Szeretnének különböző analóg, digitális esetleg Mixed-Signal rendszerek működésének ellenőrzésével, szimulációjával foglalkozni.
 • Szeretnének modern áramkörök rendszerszintű tervezésével, HDL leírásával (VHDL, Verilog-AMS) és szintézisével foglalkozni.
 • Akiket érdekelnek a legmodernebb MEMS, NEMS érzékelő és beavatkozó eszközök (mikro-elektromechanikai és nano-elektromechanikai rendszerek).
 • Kíváncsiak az optikai eszközök (félvezető lézerek, világítási célú teljesítmény LED-ek) működésére, alkalmazására.
 • Akik tisztában akarnak lenni a legmodernebb félvezető illetve optikai eszközök alapvető mérés- és alkalmazástechnikájával.
 • Tudni szeretnék, hogy valójában hogyan „ugrálnak” a bitek.
 • Meg akarnak ismerkedni a legmodernebb CAD tervező és szimulációs eszközökkel (Mentor, Cadence, SoftMems) mind monolit-, mind moduláramkörök fejlesztéséhez.
 • További háttérismeretekre van szükségük, hogy dönteni tudjanak a különböző áramkör megvalósítási reprezentációk között (mikrokontroller, FPGA, ASIC, IC).
eet-ett-bsc-mikroelektronikai-tervezes-es-gyartas-2018.pdf