Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Elektronikus Eszközök Tanszéke

BME EET Integrált Intelligens Rendszerek Laboratóriumok

A külső felhasználók részére szolgáló felhasználási szabályzat

[Letölthető változat, PDF]

Általános irányelvek

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök Tanszéke (BME EET) Integrált Intelligens Rendszerek Laboratóriumok Kutatási Infrastrukturájához (a továbbiakban: KI) külső felhasználó számára kétféle módon tud hozzáférést biztosítani: Bérmérés, illetve Bérbeadás formájában. Az alábbi pontok ezekhez kapcsolódóan nyújtanak alapvető tájékoztatást.

Minden esetben az Egyetem által megállapított irányelvek, szabályzatok és az etikai kódex, valamint a hatályos jogszabályok rögzítik a felhasználás alapvető feltételeit (a továbbiakban: Szabályzatok). A BME EET a külső felhasználóval minden esetben írásos megállapodást köt.

Bérmérés

Ide értendő minden olyan eset, amikor a KI üzemeltetését a KI munkatársai végzik. Ilyen módon a külső felhasználó számára a hozzáférés eredménye valamilyen terv- vagy egyéb dokumentáció, mérési jegyzőkönyv, kép- vagy videófelvétel, a KI által előállított kutatás minta(anyag), a külső felhasználó által biztosított kutatási minta(anyag) kérés szerint módosított formában stb. A Szabályzatok betartásáról ezen esetekben a KI munkatársai gondoskodnak.

A díjszabást az Egyetemi irányelvek alapján a tanszékvezető állapítja meg a KI érintett felelőseinek szakmai véleménye alapján. A díjszabás alapját az igénybevétel munkaóráinak száma határozza meg, amelyet indokolt esetben a speciális anyagfelhasználás, licensz vagy hardverbeszerzés (felhasználással részarányos) költsége egészíthet ki.

A KI munkatársai szaktudásuknak megfelelően mindent megtesznek a külső felhasználó által biztosított (hozott) kutatási minta(anyagok) épsége és az elérni kívánt céloknak megfelelő felhasználása érdekében, de azokért garanciát nem tudnak vállalni.

Bérbeadás

Ide értendő minden olyan eset, amikor a külső felhasználó (itt a továbiakban: Bérlő) munkatársai vagy megbízottjai üzemeltetik vagy használják a KI részeit. Ezesetben a Bérlő teljes anyagi és büntetőjogi felelőséggel tartozik az bérelt infrastruktúra nem előírásszerű üzemeltetéséből eredő anyagi és személyi károkért, illetve az infrastruktúra jogsértő módon vagy céllal történő felhasználásáért.

A díjszabást az Egyetemi irányelvek alapján a tanszékvezető állapítja meg a KI érintett felelőseinek szakmai véleménye alapján. A díjszabás alapját az igénybevétel munkaóráinak száma és a bérelni kívánt infrastruktúra határozza meg. Az infrastruktúra bérleti díja nem tartalmazza az üzemeltetés folyamán felhasznált alapanyagokat és fogyóeszközöket, ezeket vagy a Bérlő biztosítja, vagy külön megállapodás keretében a bérbeadó állítja rendelkezésre.

A Bérlő kizárólag megfelelő szakismeretekkel rendelkező személyeket bízhat meg az infrastruktúra üzemeltetésével. A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az infrastruktúra szakszerű működtetésének biztosítása érdekében egyénileg állapítsa meg az üzemeltetéssel megbízott személyek megfelelő szakismeretét. Igény esetén a bérbeadó egyéni megállapodás keretében képzést, vagy betanítást biztosít. Az infrastruktúra egyes elemeinél a bérbeadó fentartja magának a jogot, hogy a Bérlő által végzett munka során felügyelő személyzettel ellenőriztesse a szakszerű üzemeltetést.

Az infrastruktúrabérlés keretében történő munkavégzés során minden munkát végző személy köteles elfogadni és betartani a vonatkozó szabályzatokatban foglalt előírásokat, különös tekintettel Egyetem által megállapított irányelvekre, munkabiztonsági, illetve tűzvédelmi szabályzatra és az etikai kódexre, valamint a hatályos jogszabályokra. Az infrastruktúra bérelt elemeire vonatkozó felhasználási és kezelési szabályzat a bérleti szerződés mellékletét képezi. Az infrastruktúra kezelési előírásaitól kizárólag előzetes egyeztetés alapján, a tanszékvezető és a szakmai felelősök írásos engedélyével lehet eltérni. Az általános érvényű egyetemi szabályzatoktól (munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat, etikai kódex) eltérni tilos!

Minden munkavégzéssel megbízott személy köteles a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal eljárni. A bérelt infrastruktúra nem előírásszerű működése esetén az üzemeltető személy köteles azonnal értesíteni az infrastruktúra felelősét. Vészhelyzet esetén az üzemeltető személy köteles a munka-, illetve tűzvédelmi szabályzatban rögzített segélyhívónál bejelenteni a vészhelyzetet, majd ezt követően az infrastruktúra felelősét tájákoztatni.

Kapcsolatfelvétel

Központi cím:
BME EET
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület, B szárny, III. emelet
E-mail: adm AT eet bme hu
Telefon: +36 1 4632702
Fax: +36 1 4632973

NEKIFUT kapcsolattartó:
Juhász László, e-mail: juhasz AT eet bme hu, tel.: +36 1 4632796

Félvezetőtechnológiai Laboratórium - Tisztatér:
Juhász László, e-mail: juhasz AT eet bme hu, tel.: +36 1 4632796

Termikus és Megbízhatósági Tesztelő Laboratórium:
Poppe András, e-mail: poppe AT eet bme hu, tel.: +36 1 4632702

Integrált Intelligens Rendszer Tervező Laboratórium:
Bognár György, e-mail: bognar AT eet bme hu, tel.: +36 1 4632714

Chip Alapú Orvosdiagnosztikai Eszközök Laboratórium:
Ender Ferenc, e-mail: ender AT eet bme hu, tel.: +36 1 4633072