Demonstrátori pályázat – Programozás – 2020. ősz

Demonstrátori pályázat

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2020/21 tanév őszi félévére A programozás alapjai 1. (C programozás) és A programozás alapjai (Python) tárgyból.

A demonstrátor feladata             
(a) kezdő demonstrátor esetén heti egy 2 órás C/Python labor megtartása,          
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkező demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C/Python labor vagy C gyakorlat megtartása,          
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.

A pályázatra jelentkezhet, aki

 • a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
 • A következő két feltétel egyikének megfelel:
  • (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy
  • (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.
 • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Jogok és kötelezettségek

 • A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezető annak minősítette.
 • A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
 • A sikeres demonstrátori tevékenységről a hallgató igazolást kérhet.
 • Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.

Díjazás

 • A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerződést köt.
 • A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkadíj fizetendő. Összege 2020-ban, heti 2 óra (azaz 1 db labor/gyakorlat) tartása esetén bruttó 60 eFt a teljes félévre, mely várhatóan három vagy négy egyenlő részletben kerül kifizetésre.

Határidők

 • A pályázat beadási határideje 2020. augusztus 21. A pályázat elektronikusan küldhető be a pohl@eet.bme.hu címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettől eltérő formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplő adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.