Demonstrátori pályázat – Programozás – 2020. ősz

Demonstrátori pályázat

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2020/21 tanév őszi félévére A programozás alapjai 1. (C programozás) és A programozás alapjai (Python) tárgyból.

A demonstrátor feladata             
(a) kezdő demonstrátor esetén heti egy 2 órás C/Python labor megtartása,          
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkező demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C/Python labor vagy C gyakorlat megtartása,          
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.

A pályázatra jelentkezhet, aki

 • a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
 • A következő két feltétel egyikének megfelel:
  • (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy
  • (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.
 • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Jogok és kötelezettségek

 • A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezető annak minősítette.
 • A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
 • A sikeres demonstrátori tevékenységről a hallgató igazolást kérhet.
 • Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.

Díjazás

 • A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerződést köt.
 • A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkadíj fizetendő. Összege 2020-ban, heti 2 óra (azaz 1 db labor/gyakorlat) tartása esetén bruttó 60 eFt a teljes félévre, mely várhatóan három vagy négy egyenlő részletben kerül kifizetésre.

Határidők

 • A pályázat beadási határideje 2020. augusztus 21. A pályázat elektronikusan küldhető be a pohl@eet.bme.hu címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettől eltérő formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplő adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.

Specializáció bemutató

MikroelektronikaI tervezés és gyártás BSc. specializáció és Mikroelektronika és elektronikai technológia, MSc. specializáció tanszéki bemutató és beszélgetés: május 5. 18h-19h30 (online). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Teams link

Demonstrátori pályázat – Mikroelektronika

Demonstrátori pályázat

A BME Elektronikus Eszközök Tanszéke pályázatot hirdet villamosmérnöki szakos, nappali tagozatos hallgatók részére demonstrátori megbízásra a 2019/2020-es tanév tavaszi szemeszterére.

A demonstrátor feladata: gyakorlatvezetés a

BMEVIEEAB00 Mikroelektronika c. tárgyban.

A demonstrátori pályázat beadásának feltételei:

(https://www.kth.bme.hu/document/1715/original/BME_TVSZ_2016%20elfogadott_mod_20161101_tol.pdf)

 • a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
 • rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy
 • rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
 • ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • egy rövid a szakmai életrajzot (amelynek részeként meg kell jeleníteni az eddigi összegzett tanulmányi átlageredményeket),
 • egy rövid motivációs levelet (a pályázat beadásának indoklását).

A pályázat leadási határideje: 2020. január 31.

További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot Dr. Bognár Györggyel a bognar@eet.bme.hu e-mail címen.

A pályázat elektronikusan nyújtandó be a bognar@eet.bme.hu e-mail címre küldött pályázati anyaggal.

 

Thermal Hall of Fame Lifetime Acheivement Award

Márta Rencz, professor of the Department of Electron Devices, has received the “Thermal Hall of Fame Lifetime Acheivement Award” at the SEMI-THERM conference, the most important thermal conference in the electronics industry, in San Jose, USA on March 21, 2019. Prior to receiving the award, as part of the conference program, Professor Rencz held a 40-minute plenary session as the closing of Section 8.

11:30 a.m. – 12:30 p.m. Hall of Fame Lifetime Achievement Award Presentation ‘From a Tiny University Lab to the World: the MicReD Story’ Dr. Márta Rencz, Budapest University of Technology and Economics

Official page of the awards: https://semi-therm.org/awards
The program of the conference: https://semi-therm.org/agenda/schedule-of-papers

Harvey Rosten Award – 2018

Our colleagues, János Hegedűs, Gusztáv Hantos and Dr. András Poppe have won the Harvey Rosten Award for Excellence of 2017. The award was obtained for their paper “Lifetime Iso-flux Control of LED based Light Sources” presented at the HERMINIC’17 conference, held September 27-29, 2017, Amsterdam, The Netherlands. The awards ceremony took place on March 22, 2018, in San Jose, at the closing event of the SEMI-THERM conference.

This is the third Harvey Rosten Award won by colleagues of our department. Previous Awards:

 • 2012: András Poppe (A Step Forward in Multi-domain Modeling of Power LEDs, In: Proceedings of SEMI-THERM 2012)
 • 2000: Vladimír Székely, Márta Rencz (Dynamic thermal multiport modeling of IC packages, In: Proceedings of THERMINIC 2000)

Congratulations to our colleagues!