Demonstrátori pályázat – Programozás – 2021. tavasz

Demonstrátori pályázat

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2020/21 tanév tavaszi félévére A programozás alapjai 2. (C++ programozás) tárgyból.
A demonstrátor feladata
(a) kezdő demonstrátor esetén heti egy 2 órás C++ labor megtartása,
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkező demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C++ labor megtartása,
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.
A pályázatra jelentkezhet, aki
• a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
• vagy (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.
• nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.
Jogok és kötelezettségek
• A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezető annak minősítette.
• A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
• A sikeres demonstrátori tevékenységről a hallgató igazolást kérhet.
• Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.
Díjazás
• A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerződést köt.
• A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkadíj fizetendő. Összege 2021-ben, heti 2 óra (azaz 1 db labor) tartása esetén összesen bruttó 60 eFt a teljes félévre, mely várhatóan három vagy négy egyenlő részletben kerül kifizetésre.
Határidők
• A pályázat beadási határideje 2021. január 24. A pályázat elektronikusan küldhető be a pohl.laszlo@vik.bme.hu címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettől eltérő formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplő adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.

Gyógyszerkutatás EET-s részvétellel

A Közép-Európai Leuveni Stratégiai Együttműködés (Central Europe Leuven Strategic Alliance, CELSA) programjában nyert támogatást Balogh-Weiser Diána, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szerves Kémia és Technológia Tanszékének, valamint a Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének adjunktusa. A kutatómunka célja gyógyszerjelölt-vegyületek hatékony előállítása biokatalitikus eljárások saját fejlesztésű mikrochipreaktorainkba történő integrálásával. A kutatásban az EET is részt vesz: az Ender Ferenc docens vezette csapat a reaktortervezésben vállalt oroszlánrészt. A kutatásról bővebben a BME honlapján olvashatunk cikket.

Szomorú hír – elhunyt Székely Vladimír

Székely Vladimír emeritus professzorunk, Tanszékünk korábbi vezetője, az MTA rendes tagja a mára virradó éjjel otthonában, csendben elhunyt.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

A Budavári Schönherz Stúdió által Székely Vladimírral készített beszélgetés itt tekinthető meg.

Székely Vladimír
(1941-2020)

2020 november 13-án hajnalban hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után csendben elhunyt Dr. Székely Vladimir, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikus Eszközök Tanszékének volt vezetője, emeritus professzora, az MTA rendes tagja.

Székely Vladimír korunk egyik legkiemelkedőbb villamosmérnöke, és a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyik legjelentősebb oktatója és nemzetközileg egyik legsikeresebb kutatója volt. Bizonyíthatják ezt a magyar villamosmérnökök ezrei, akiket ő tanított az elektronikus eszközök fizikájára és a mikroelektronika alapjaira. Azok a hallgatók, akiket egyetemi professzorként évtizedeken keresztül tanított a számítógépes módszerek használatára a mérnöki tervezésben, vagy azok, akiket bevezetett a képfeldolgozás alapjaiba. Nemzetközi kutatótársai munkásságát 2000-ben Harvey Rosten díjjal jutalmazták, kiemelkedő munkáját Magyaroszágon is rangos díjakkal, kitüntetésekkel ismerték el (Akadémiai díj: 2002, Szent-Györgyi Albert-díj: 2006, Gábor Dénes díj: 2009).

Vladimir vérbeli újító volt, a szó legpozitívabb értelmében, az oktatásban és a kutatásban egyaránt. Új, programozott oktatási módszereket vezetett be az egyetemi oktatásba, évtizedekkel megelőzve korát és megelőzve a számítógépeket. Előadásainak precizitására, átgondoltságára volt hallgatói ma is mintaként emlékeznek. Egyike volt annak a kb. 5 BME oktatónak, akik elsőként ismerkedtek meg a számítógépek programozásával, és elsőként kezdtek számítógép programozást oktatni a BME-n. Tarnay Kálmánnal közösen fejlesztették ki Magyarországon – az amerikai SPICE program első verzióval egyidőben – a TRANZ-TRAN áramkörszimulációs programot, amellyel villamosmérnök hallgatók ezrei ismerték meg a számítógépes áramkörtervezés alapjait.

Oktató munkáján túl, különösen az elmúlt 25 évben, igen jelentős nemzetközi hírnévre tett szert a félvezető eszközök és mikroelektronikai rendszerek termikus viselkedésének kutatása során elért eredményeivel. Mintegy 15 nemzetközi kooperációban végzett kutatási projektben irányította kutatócsoportjának munkáját, öregbítve a magyar mérnökök tudásának hírnevét.

A gyakorlati munka mindig központi szerepet játszott érdeklődésében. Az általa vezetett kutatócsoport kutatási eredményeinek hasznosítására az ő részvételével hoztuk létre a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke spin-off cégét, a MicReD Kft-t, ami ma már a SIEMENS Digital Industries része. Mintegy 15 éven keresztül irányította a MicReD Kft. kutató-fejlesztő munkáját. Az elmúlt évtizedek során az általa, vagy irányításával kifejlesztett termékek világhírűek lettek az integrált áramkörök illetve rendszerek termikus minősítése területén. A Székely Vladimir által irányított munka eredményeképpen létrejött termikus tranziens teszter (T3Ster) berendezést a világ valamennyi vezető elektronikai, teljesítményelektronikai cégénél használják Amerikától Ázsiáig: például az Intel, IBM, NXP, Infineon, ST, Philips/Signify, Samsung, Hynix, LG, Avago, Lumileds, Osram, Cree, stb. Az elmúlt néhány évben ez a műszer és a Székely Vladimir által kidolgozott ún. struktúra függvények kiértékelésén alapuló mérési eljárás a szilárdtest-világítástechnika, a LED gyártók de facto standardjává is vált, az SSL ipar vezető cégeinek többsége ezt használja. A tudományos és piaci siker megkoronázásáként az EIA JEDEC JC15-es szabványosítási bizottsága – a vezető félvezetőgyártók javaslatára – szabványként fogadta el a termikus tranziens mérések és a struktúrafüggvények használata alapján végzett tesztelési és modellezési módszert.

Székely Vladimir valamennyi tevékenységére az ötletgazdagság volt jellemző. Új elvű számítógépi nyomtató berendezést szabadalmaztatott mintegy 35 éve, az ezt alkalmazó pénztárgép prototípusig jutott. Két, kereskedelmi forgalomba is került termikus szimulációs program algoritmusait készítette, egészen újszerű és eredeti megoldásokat alkalmazva. Ujjlenyomat felismerő algoritmusát ma is sok helyen hivatkozzák.

Szekely Vladimir munkáinak sajátossága, hogy bennük a hardver és szoftvere elemek szerepe azonos. Minden általa tervezett berendezés valami szellemes, új eljáráson alapul, valamilyen problémának olyan újszerű mérnöki megközelítésén, amit előtte soha senki nem alkalmazott.

A mindnyájunk által ismert betegsége sajnos évek óta gátolta abban, hogy a tanszéket munkájával közvetlenül segítse, de létezésének tudata is megnyugvással töltötte el hajdani tanítványait és kutatótársait, akik az orvostudomány fejlődésében bízva azzal hitegették magukat, hogy egyszer majd még visszajön közénk, hiszen élete a kutatás és az oktatás volt.

Sajnos ez a kapu most bezárult. Olyan ember volt, akinek mondatait ma is emlegetjük, olyan TANÁR volt, akinek óráira tanítványai örökké emlékezni fognak.

Nyugodjék békében.

Kerecsenné Dr. Rencz Márta

Thermal Hall of Fame Lifetime Acheivement Award

Márta Rencz, professor of the Department of Electron Devices, has received the “Thermal Hall of Fame Lifetime Acheivement Award” at the SEMI-THERM conference, the most important thermal conference in the electronics industry, in San Jose, USA on March 21, 2019. Prior to receiving the award, as part of the conference program, Professor Rencz held a 40-minute plenary session as the closing of Section 8.

11:30 a.m. – 12:30 p.m. Hall of Fame Lifetime Achievement Award Presentation ‘From a Tiny University Lab to the World: the MicReD Story’ Dr. Márta Rencz, Budapest University of Technology and Economics

Official page of the awards: https://semi-therm.org/awards
The program of the conference: https://semi-therm.org/agenda/schedule-of-papers

Harvey Rosten Award – 2018

Our colleagues, János Hegedűs, Gusztáv Hantos and Dr. András Poppe have won the Harvey Rosten Award for Excellence of 2017. The award was obtained for their paper “Lifetime Iso-flux Control of LED based Light Sources” presented at the HERMINIC’17 conference, held September 27-29, 2017, Amsterdam, The Netherlands. The awards ceremony took place on March 22, 2018, in San Jose, at the closing event of the SEMI-THERM conference.

This is the third Harvey Rosten Award won by colleagues of our department. Previous Awards:

  • 2012: András Poppe (A Step Forward in Multi-domain Modeling of Power LEDs, In: Proceedings of SEMI-THERM 2012)
  • 2000: Vladimír Székely, Márta Rencz (Dynamic thermal multiport modeling of IC packages, In: Proceedings of THERMINIC 2000)

Congratulations to our colleagues!