Dr. Hantos Gusztáv Déri-díjban részesült

Dr. Hantos Gusztáv, az EET adjunktusa a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) Déri Miksa-díjában részesült.

A Déri Miksa-díjat 1960-ban alapította a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Évenként olyan tagjának adományozza, aki az egyesületi életben tevékenyen közreműködik, illetve az erősáramú elektrotechnika területén kimagasló gyakorlati (alkalmazott) tevékenységet folytat és ennek keretében elért eredményeit az egyesület lapjaiban tanulmány, szakcikk keretében ismerteti.

Dr. Hantos Gusztáv a díjat a Karakterizáló és élettartamvizsgáló mérőkörnyezet LED-ek számára című cikkéért kapta (ELEKTROTECHNIKA 116. : 2023/11-12 pp. 35-39.)

Demonstrátori pályázat – Programozás – 2024. tavasz

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2023/24 tanév tavaszi félévére A programozás alapjai 2. (C++ programozás) tárgyból.

A demonstrátor feladata            
(a) kezdő demonstrátor esetén heti egy 2 órás C++ labor megtartása,    
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkező demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C++ labor megtartása,
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.

A pályázatra jelentkezhet, aki

  • a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
  • vagy (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.
  • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Jogok és kötelezettségek

  • A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezető annak minősítette.
  • A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
  • A sikeres demonstrátori tevékenységről a hallgató igazolást kérhet.
  • Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá, ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.

Díjazás

  • A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerződést köt.
  • A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkadíj fizetendő. Összege 2024-ben, heti 2 óra (azaz 1 db labor) tartása esetén összesen bruttó 100 eFt a teljes félévre, mely várhatóan két vagy három egyenlő részletben kerül kifizetésre.

Határidők

  • A pályázat beadási határideje 2024. január 31. A pályázat elektronikusan küldhető be a pohl.laszlo@vik.bme.hu címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettől eltérő formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplő adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.

Global SSL Award of Outstanding Achievement-díj Poppe Andrásnak

Az International SSL Alliance (ISA), azaz a Nemzetközi Szilárdtest-Világítástechnikai Szövetség, a szilárdtest világítástechnika terén elért kimagasló eredményeiért Dr. Poppe András egyetemi tanárt, az EET tanszékvezetőjét választotta a “Global SSL Award of Outstanding Achievement” 2023 díj nyertesének. A díjat odaítélő héttagú bizottság tagja volt többek között Dr. Shuji Nakamura, aki 2014-ben vehette át a fizikai Nobel-díjat a kék LED megalkotásáért. Az International SSL Alliance tagjai regionális szervezetek, neves egyetemek és az iparág több mint 70%-át képviselő vállalatok (pl. Signify, Osram, Samsung, GE Lighting, Cree, Veeco, AIXTRON, stb.) A díjátadásra 2023. november 27-én került sor a Xiamen Nemzetközi Konferenciaközpontban, Xiamen városában, Kínában, az ISA SSLCHINA & IFWS (International Forum on Wide Bandgap Semiconductors) 2023 rendezvény megnyitóján, melyen kb. 1000 tudós, szakértő, ipari vezető, mérnök és más szakemberek vettek részt. A díjátadón Dr. Poppe András személyesen nem tudott megjelenni, videoüzenetben mondott köszönetet. A díjat Dr. Bársony István akadémikus, az ISA nemzetközi tanácsadó testületének tagja vette át. A köszönőbeszéd:

Dr. Poppe András eredményeit, a díj odaítélésének körülményeit és a szervezet ismertetését ez a dokumentum részletesen bemutatja:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply