Demonstrátori pályázat – Programozás – 2022. ősz

Meghosszabbítva 2022. augusztus 28-ig!

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2022/23 tanév őszi félévére A programozás alapjai 1. (C programozás), A programozás alapjai (Python) és C11 és C++11 programozás tárgyakból.

A demonstrátor feladata            
(a) kezdő demonstrátor esetén heti egy 2 órás C/Python labor megtartása,        
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkező demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C/Python/C++11 labor vagy C gyakorlat megtartása,           
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.

Angol nyelvű óra tartását is lehet vállalni, erre csak az jelentkezzen, aki már tartott legalább egy félév (magyar) labort.

A pályázatra jelentkezhet, aki

 • a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
 • a következő két feltétel egyikének megfelel:
  • (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy
  • (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.
 • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.
 • Covid-19 elleni védőoltással rendelkezik.

Jogok és kötelezettségek

 • A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezető annak minősítette.
 • A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
 • A sikeres demonstrátori tevékenységről a hallgató igazolást kérhet.
 • Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá, ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.

Díjazás

 • A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerződést köt.
 • A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkabér fizetendő. Összege 2022-ben, heti 2 óra (azaz 1 db labor/gyakorlat) tartása esetén összesen bruttó 90 eFt (angol nyelvű óra esetén bruttó 110 eFt) a teljes félévre, mely várhatóan két vagy három egyenlő részletben kerül kifizetésre.

Határidők

 • A pályázat beadási határideje 2022. augusztus 21. 28. A pályázat elektronikusan küldhető be a pohl.laszlo@vik.bme.hu címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettől eltérő formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplő adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.

Gratulálunk!

Dr. Hegedűs János, az EET tudományos munkatársa Déri Díjat vehetett át a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2022. május 21-én megtartott küldöttgyűlésén. A Déri Miksa díjat a MEE évenként olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi életben tevékenyen közreműködik, az erősáramu elektrotechnika területén kimagasló gyakorlati (alkalmazott) tevékenységet folytat és ennek keretében elért eredményeit az Egyesület lapjaiban tanulmány, szakcikk keretében ismerteti.

Dr. Hegedűs János a díjat a 2020-2021-es Világítástechnikai Évkönyvben megjelent “Hegedüs János, Hantos Gusztáv, Szabó Péter Gábor, Poppe András: Egy világításkorszerüsítési projekt megbízhatósági problémái” című cikkéért (és az Elektrotechnikában megjelent korábbi, LED-es cikkeiért, valamint a MEE Világítástechnikai Társasága LED konferenciáin való rendszeres, színvonalas szerepléseiért) kapta.

Szívből gratulálunk a kitüntetéshez!

Hegedűs János díjazott és Gelencsér Lajos MEE elnök. Fotó: Magyar Elektrotechnikai Egyesület
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply