Aranydiploma Timárné Horváth Veronikának

Kollégánk, Timár Dénesné Horváth Veronika aranydiplomát vehetett át a BME jubileumi diplomaátadó ünnepségén, 2021. szeptember 14-én.

Vera 1971-ben kapott villamosmérnöki diplomát a BME Villamosmérnöki Karán, a híradás és műszeripari technológia szakon. Mivel diplomatervét az akkori Elektroncsövek és Félvezetők (ma: Elektronikus Eszközök) Tanszéken készítette, végzése után a tanszéken maradt tanítani: 1971-1983-ig egyetemi tanársegédi beosztásban, 1983-2009-ig egyetemi adjunktusi munkakörben, majd 2009-2012-ig címzetes egyetemi docensként. Oktatási és kutatási területe egész pályafutása alatt a félvezetők technológiája volt. Oktatott tárgyai az alábbiak voltak: Félvezetők technológiája, Műszaki fizikai mérések, Félvezetők technológiája és konstrukciója, Mikroelektronika és technológia, Elektronikai technológiák, Elektronika, Monolit integrált áramkörök készítése, Napelemek, Anyagtudomány, Önálló laboratórium, Diplomatervezés, Szakdolgozat készítés, Solar cells and renewable energy sources. Számtalan Diplomaterv és TDK dolgozat szakmai konzulense volt, ezek között voltak MKIK díjazottak és OTDK 1. helyezettek is. Oktatás-szervezői feladatkört töltött be a tanszéken 1996-2010-ig. Kutatási témái is a félvezetők technológiája témakörhöz valamint napelemfejlesztésekhez kapcsolódtak. Különböző EU Projektek résztvevője, koordinátora, témavezetője volt. Publikációs listája több mint 40 publikációból állt. Tudományos szakmai testületek tagja volt, pl.: ISES-Hungary, Magyar Napenergia Társaság tagsága, MTA-Energetikai Bizottság Megújuló Energiák Albizottságának meghívott szakértője, Integrált Mikro/nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform Tudományos Tanácsának tagja. Szervezett nemzetközi konferenciákat, szerkesztőbizottsági tagja volt a Journal of Sensors & Actuators Elsevier kiadványnak (1989-2003). 2013 óta nyugdíjas.
Szakmai munkája elismeréseként 1986-ban az Oktatásügy Kiváló Dolgozója lett, 1987-ben és 2004-ben Kiváló TDK munkáért Rektori kitűntetést, majd 2009-ben Dékáni Dícséretet kapott.
Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.

Forrás: Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2021Villamosmérnöki és Informatikai