A termikus tranziensmérés története a tanszék professzorainak új szakkönyve kapcsán

A BME hivatalos oldalán jelent meg egy hosszú cikk, melyben megismerhetjük a termikus tranziensmérés EET-hez kapcsolódó történetét, az elektronikai iparban széleskörűen alkalmazott termikus tranziensmérő létrejöttének folyamatát, és a tanszék kutatóinak eredményeit. A cikk és az interjúk professzoraink új, tankönyvként is kitűnően használható összefoglaló szakkönyve kapcsán szültett meg. A cikk a BME oldalán olvasható a következő linken: https://www.bme.hu/hirek/20230517/Termikus_tranziensmeres_ut_az_elmelettol_az_ipari_felhasznalasig

Amennyiben a fenti link elérhetetlenné válna, itt megtaláható a letölthető változat: