Demonstrátori pályázat – Mikroelektronika

Demonstrátori pályázat

A BME Elektronikus Eszközök Tanszéke pályázatot hirdet villamosmérnöki szakos, nappali tagozatos hallgatók részére demonstrátori megbízásra a 2019/2020-es tanév tavaszi szemeszterére.

A demonstrátor feladata: gyakorlatvezetés a

BMEVIEEAB00 Mikroelektronika c. tárgyban.

A demonstrátori pályázat beadásának feltételei:

(https://www.kth.bme.hu/document/1715/original/BME_TVSZ_2016%20elfogadott_mod_20161101_tol.pdf)

 • a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
 • rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy
 • rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
 • ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • egy rövid a szakmai életrajzot (amelynek részeként meg kell jeleníteni az eddigi összegzett tanulmányi átlageredményeket),
 • egy rövid motivációs levelet (a pályázat beadásának indoklását).

A pályázat leadási határideje: 2020. január 31.

További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot Dr. Bognár Györggyel a bognar@eet.bme.hu e-mail címen.

A pályázat elektronikusan nyújtandó be a bognar@eet.bme.hu e-mail címre küldött pályázati anyaggal.

 

Demonstrátori pályázat – Programozás (C++)

Demonstrátori pályázat

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2019/20 tanév tavaszi félévére A programozás alapjai 2. (C++ programozás) tárgyból.

A demonstrátor feladata
(a) kezdő demonstrátor esetén heti egy 2 órás C++ labor megtartása,
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkező demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C++ labor megtartása,
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.

A pályázatra jelentkezhet, aki

 • a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
 • vagy (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.
 • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Jogok és kötelezettségek

 • A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezető annak minősítette.
 • A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
 • A sikeres demonstrátori tevékenységről a hallgató igazolást kérhet.
 • Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.

Díjazás

 • A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerződést köt.
 • A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkadíj fizetendő. Heti 2 óra tartása esetén ez a minimálbér 2/40-szerese, 2020-ban bruttó 8050 Ft/hó. A Tanszékvezető döntése alapján ennél nagyobb összeg is fizethető.

Határidők

 • A pályázat beadási határideje 2020. január 25. A pályázat elektronikusan küldhető be a pohl@eet.bme.hu címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettől eltérő formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplő adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.

Demonstratori_palyazati_lap_2020_tavasz

Kollégáink elismerése a VIK Ünnepi Kari Tanácsán

2019.december 17-én ünnepi ülést tartott a VIK Kari Tanácsa, melyen Tanszékünket illetően az alábbi elismerések átadására került sor:

VIK Kiváló oktatója: Dr. Czirkos Zoltán

Dékáni dicséret: Dr. Szabó Péter Gábor

Mindezeken felül az a megtiszteltetés ért minket, hogy Professzor Kerecsenné Rencz Márta a Kar életében elsőként vehette át a Professor Emerita címet.