Demonstrátori pályázat – Mikroelektronika

Demonstrátori pályázat

A BME Elektronikus Eszközök Tanszéke pályázatot hirdet villamosmérnöki szakos, nappali tagozatos hallgatók részére demonstrátori megbízásra a 2019/2020-es tanév tavaszi szemeszterére.

A demonstrátor feladata: gyakorlatvezetés a

BMEVIEEAB00 Mikroelektronika c. tárgyban.

A demonstrátori pályázat beadásának feltételei:

(https://www.kth.bme.hu/document/1715/original/BME_TVSZ_2016%20elfogadott_mod_20161101_tol.pdf)

  • a demonstrátori megbízással érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal,
  • rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy
  • rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket és
  • ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • egy rövid a szakmai életrajzot (amelynek részeként meg kell jeleníteni az eddigi összegzett tanulmányi átlageredményeket),
  • egy rövid motivációs levelet (a pályázat beadásának indoklását).

A pályázat leadási határideje: 2020. január 31.

További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot Dr. Bognár Györggyel a bognar@eet.bme.hu e-mail címen.

A pályázat elektronikusan nyújtandó be a bognar@eet.bme.hu e-mail címre küldött pályázati anyaggal.