Demonstrátori pályázat – Programozás (C++)

Demonstrátori pályázat

A BME VIK az Elektronikus Eszközök Tanszéke számára demonstrátori pályázatot hirdet a 2019/20 tanév tavaszi félévére A programozás alapjai 2. (C++ programozás) tárgyból.

A demonstrátor feladata
(a) kezdő demonstrátor esetén heti egy 2 órás C++ labor megtartása,
(b) legalább 1 év tapasztalattal rendelkező demonstrátor esetén egy vagy több 2 órás C++ labor megtartása,
továbbá (mindenki számára) részvétel a nagy ZH-k javításában.

A pályázatra jelentkezhet, aki

  • a BME-vel aktív alap-, mester- vagy osztatlan képzéses hallgatói jogviszonyban áll.
  • vagy (a) rendelkezik alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel, vagy (b) legyen legalább annyiszor 25 kreditje, ahány lezárt féléve van és halmozott súlyozott átlaga haladja meg a 3,50-et.
  • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Jogok és kötelezettségek

  • A demonstrátori tevékenység akkor sikeres, ha azt a Tanszékvezető annak minősítette.
  • A demonstrátort megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelezettségei.
  • A sikeres demonstrátori tevékenységről a hallgató igazolást kérhet.
  • Amennyiben a demonstrátor tanulmányait vagy demonstrátori kötelezettségeit elhanyagolja, illetve azoknak nem tesz eleget, továbbá ha egyetemi hallgatókhoz nem méltó magatartást tanúsít, megbízása visszavonásra kerülhet.

Díjazás

  • A demonstrátorral az Egyetem hallgatói munkaszerződést köt.
  • A demonstrátori tevékenységért az Nftv. 44. §-ában foglaltak szerint munkadíj fizetendő. Heti 2 óra tartása esetén ez a minimálbér 2/40-szerese, 2020-ban bruttó 8050 Ft/hó. A Tanszékvezető döntése alapján ennél nagyobb összeg is fizethető.

Határidők

  • A pályázat beadási határideje 2020. január 25. A pályázat elektronikusan küldhető be a pohl@eet.bme.hu címre Pohl Lászlónak címezve. A pályázni lehet a mellékelt adatlap kitöltésével, vagy ettől eltérő formátumú, de legalább a mellékelt adatlapon szereplő adatokat tartalmazó pályázati dokumentum beküldésével.

Demonstratori_palyazati_lap_2020_tavasz