Szomorú hír – elhunyt Gyulai József

Méltósággal viselt, hosszú, súlyos betegség után 2021. február 12-én elhunyt Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja, az Elektronikus Eszközök Tanszéke professor emeritusa, Hódmezővásárhely díszpolgára.

Gyulai József 1933. augusztus 21-én született Hódmezővásárhelyen. 1955-ben végzett fizika-matematika tanári szakon. 1992-től 2004-ig volt az MTA KFKI Anyagtudományi Intézet, majd az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet igazgatója, 1993-tól 1995-ig a Bay Zoltán Anyagtechnológiai Intézet alapító igazgatója, 1989–98 között a BME Kísérleti Fizikai Tanszék vezetője. 1999-ben az MTA Műszaki Tudományok Osztálya elnökhelyettese, majd 2005-ben és 2008-ban elnöke lett.

Főbb eredményei: A Rutherford visszaszórás és channeling alkalmassá tétele mélységfüggő kémiai analízisre. Az ionimplantációnak az integrált áramköri gyártásában nélkülözhetetlen technológiává válásában elért eredmények: a szilíciumkristály orientációjától függő epitaxia és a termikus előélet jelenségeinek megértése az egyik kulcseredmény volt, amely a szilícium-kristályipart az akkor hagyományos (111)-orientációjú kristály növesztéséről az (100) irányúra való áttérésre késztette. Ohmos kontaktusok technológiájának optimalizálása GaAs eszközökben.

A Magyar Mérnökakadémia tagja, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke, évekig a Gábor Dénes-díj kuratóriumi elnöke, több szakmai társaság és egyesület vezetőségi tagja, számos nemzetközi szakmai elismerés és hazai állami kitüntetés birtokosa volt.

Tanszékünk professor emeritusa volt 2013 óta. Részt vett többek között az SSI Erasmus Mundus képzésünk oktatásában és doktori képzésünkben is.

Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

Forrás