Kutatás, fejlesztés és innováció az Elektronikus Eszközök Tanszékén

Tanszékünk megalakulása óta a tudományterületének megfelelően résztvesz számos kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységben. Habár ezek a területek idővel változnak, általánosságban elmondható, hogy a Tanszék tudományterülete a villamosmérnöki és műszaki informatikai tudományok, ezen belül pedig számos szakterülettel foglalkozik: szilárdtest világítástechnika, mikroelektronikai, ill. nanoelektronikai tervezés és gyártás, kiberfizikai rendszerek hardver alapjai, bioelektronika, energia- és információátalakítás mikroelektronikai rendszerekben, napelemek és napelemes rendszerek gyártása, vizsgálata és modellezése, okos rendszerintegráció, dolgok internete, elektronikus eszközök, berendezések és hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra termikus vizsgálata, modellezése és hűtési eljárásai, heterogén funkcionalitású, nagy integráltságú több-mint-Moore rendszerek fejlesztése, multifizikai kölcsönhatások félvezetőkben és mikro-elektromechanikai (MEMS) rendszerekben, nanotechnológia, mikrofluidikai eszközök tervezése, modellezése, autonóm és hálózatba kapcsolt eszközök érzékelésének és szabályozásának mikroelektronikája, informatikai biztonság, gépi tanulási és bioinformatikai algoritmusok biológiai és kulturális eredetű jelek elemzésére és evolúciójának modellezésére, mindezekhez kapcsolódóan a félvezető fizika, elektronika, érzékelő technika, méréstechnika és számítástechnika elméleti és gyakorlati vonatkozásai beleértve a fenti szakterületek önálló részterületeit, valamint az integrálásukkal kialakuló és interdiszciplináris területeket. A fenti területekhez kapcsolódóan különösen eszközök, eljárások, berendezések valamint a segítségükkel felépíthető rendszerek kialakításához, működtetéséhez és alkalmazástechnikájához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek.

Kollégánk mutatja be a poszterét a THERMINIC 2016 konferencián.

Az infrastruktúránknak megfelelően vállalunk ipari és akadémiai szolgáltatásokat, továbbá számos területen együttműködünk kisebb-nagyobb projektek keretében hazai és nemzetközi intézményekkel és cégekkel. Mindezek mellett kutatói mivoltunknak megfelelően az eredményeinket rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban közöljük, illetve konferenciákon prezentáljuk.