BSc alaptárgyak magyarul

Villamosmérnöki szak

 • Mikroelektronika, VIEEAB01
  Nagy számítási teljesítményű adatközpontok, korszerű okoseszközök, megújuló energiatermelés alapeszközei, az elektromos autók hajtásvezérlése mind elképzelhetetlenek a bennük található nagybonyolultságú integrált áramkörök és különböző speciális diszkrét félvezető eszközök nélkül. Az élet minden területét érintő digitalizációnak köszönhetően minden villamosmérnöknek rendelkeznie kell ezen eszközök és berendezések felépítésével, működésével kapcsolatos, valamint a különböző gyártástechnológiákon készített integrált áramkörökben megvalósítható alkatrészekre és áramkörökre vonatkozó alapvető ismeretekkel és az integrált áramkörök tervezésének alapvető módszertanával. A tárgy célja, hogy az absztrakt elektronikus működés és a fizikai valóság közötti összefüggéseket megismertesse.

Mérnökinformatikus szak

 • A programozás alapjai 1., VIEEAA00
  A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók készség szinten alkalmazható ismereteket szerezzenek a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában, úgy mint elemi és összetett adatok, lineáris adatszerkezetek, memóriakezelés. További cél, hogy a megszerzett ismereteket és készségeket további tanulmányaik során hatékonyan legyenek képesek alkalmazni.
 • IT eszközök technológiája, VIEEAD00
  A tantárgy keretein belül a célünk, hogy megismertessük a hallgatókat az IT eszközök legfontosabb hardware elemeinek működésével, ezen elemek elektronikai alapjaival és megvalósításuk technológiáinak alapjaival. Cél továbbá annak bemutatása, hogy a modern mikroelektronika milyen lehetőségeket biztosít a számítástechnika számára, melyek a fizikai megvalósítás korlátjai, és mik a fejlődés trendjei. A tárgy további célja az, hogy az informatikus hallgatók megértsék, és a laboratóriumi gyakorlatokon maguk is tapasztalják, hogy a hardver- és szoftverfejlesztés hasonló elvek és eszközök segítségével történik.

Nem VIK

BSc alaptárgyak angolul

Villamosmérnöki szak

 • Microelectronics, VIEEAB01
  Since today’s electronics and IT devices are all based on different discrete semiconductors and complex integrated circuits, solid knowledge regarding the structure, operation and manufacturing of these devices is among the necessary skills of today’s electrical engineers. Next to these elementary knowledge, the basics of analogue and digital IC design are presented in this subject through case studies during the laboratory exercises.

Mérnökinformatikus szak