Oktatás

A tanszék magyar, angol és német nyelven tart kurzusokat. Részt veszünk az alapképzésben, fő- és mellékszakirányokban, választható tárgyakban, laborgyakorlatokban, önálló laborban, valamint a doktoranduszképzésben. Ezek a képzések a következő területeket ölelik fel: elektronika, mikroelektronika, mikroelektronikai tervezőrendszerek, analóg és digitális áramkörök tervezése, grafikus lay-out tervezés, IC tesztelés, félvezetőstruktúrák és -folyamatok szimulációja, fotonikai eszközök, integrált mikrorendszerek és mechatronika. A választható tárgyak széles területet fognak át: képtechnika alapjai, bioelektronika, optoelektronika, kvantumelektronika, napelemek és fényelektromos eszközök, számítógépes grafika, memória- és számítógépáramkörök, mikrohullámú félvezetőeszközök, teljesítmény félvezetők, VHDL nyelv és alkalmazásai, digitális áramkörök megvalósítása programozható mikroeszközökkel, valamint monolit integrált áramkörök megvalósítása.

Választható tantárgy bevezető előadása a Mentor Graphics IC Tervező Laboratóriumában

A laborokban elektronikus eszközök, alapkapcsolások és tokok villamos, termikus, illetve optikai mérésével, félvezető eszközök tervezésével és jellemzőinek vizsgálatával foglalkoznak. Tervező laborjaink világszínvonalú szabványos, integrált áramkörök és mikromechanikai rendszerek (MEMS) tervezésére alkalmas tervezőrendszerekkel vannak felszerelve.