A legmodernebb ipari tervező CAD-szoftverekkel felszerelt laboratóriumunkban lehetővé válik összetett, nagy integráltsági fokú, vegyes jelű integrált áramkörök kapcsolási rajz és fizikai szintű tervezése és az áramkörök működésének pre- és post layout szimulációja. Az infrastruktúrához kapcsolódó kutatási és fejlesztési munka eredményeként megvalósítható az áramkörök multi-domén modellezése: mind az elektromos, mind a termikus működés együttes vizsgálata elektro-termikus és logi-termikus szimulációk futtatásával. Mindezek mellett az intelligens rendszerek alapját képező érzékelők és beavatkozók (MEMS-eszközök) tervezése, működésének numerikus modellezése és szimulációja is lehetséges modern szimulációs környezetben. Nagybonyolultságú és rádiófrekvenciás nyomtatott huzalozású lemezek tervezését a rendelkezésre álló modern tervező és post-layout szimulációs szoftver teszi lehetővé az RF hullámterjedési tulajdonságok vizsgálatával (reflexió, áthallás stb.).

Szabadon választható tárgy bevezető előadása a Mentor Graphics IC tervező laborban.

Kapcsolat