A járványügyi helyzet miatt lehetséges volt korábbi munkatapasztalat elismerése szakmai gyakorlatként. Ez a lehetőség a továbbiakban igen korlátozottan áll rendelkezésre, ezért aki esetleg ilyet tervez, a kérvény benyújtása előtt e-mailben keresse meg a kari szakmai gyakorlat felelőst, Blázovics Lászlót, blazovics.laszlo@vik.bme.hu!

Teendők és határidők

Teendők a szakmai gyakorlat előtt

Ha már sikerült helyet találni, le kell ellenőrizni, hogy a gyakorlóhely és az Egyetem között van-e érvényben lévő “Együttműködési szerződés”. A link a kari oldalon található, de a frissítés elmaradhat a valóságtól. Ha nincs, kötni kell egyet, a dokumentumok sablonjai ezen az oldalon megtalálhatók.

Egy (illetve, ha a cégnek nem elég egy aláírt példány, hanem többre van szüksége, akkor annyival több) példányban kell cégszerűen kitöltetni, és a tanszéki felelőshöz eljuttatni. A tanszékvezetői és dékáni aláírás után kérésre egy példányt visszajuttatunk. Fizikai példányra a tanszéknek nincs szüksége, szkennelt pdf tökéletesen megfelelő. Ha a cégnek is elég, akkor a pdf-ben elküldött szerződést aláírás után pdf-ben küldjük vissza.

Az aláírások átfutási ideje kb. 1 hét, nyáron több is lehet a szabadságok miatt.

MSc képzésben az együttműködési szerződés nem kötelező (bár ajánlott és a cég érdeke is, mert kedvezőbb valamivel anyagilag). Ebben az esetben a kari felelőshöz kell e-mail-ben a szabályzat 2.sz. mellékletében lévő kérvényt benyújtani. (Blázovics László, blazovics.laszlo@vik.bme.hu) Az eljárás általában automatikus és gyorsan megérkezik a válasz.

A szabályzat 1.sz mellékletét (kérelem együttműködési megállapodás megkötésére) nem kell kitölteni, lehet rögtön hozni/emailben küldeni a szerződést.

Teendők a szakmai gyakorlat megkezdésekor

A gyakorlat megkezdésekor ki kell tölteni az ún. feladatlapot, a főoldalon megtalálható sablon alapján. A sablon a szabályzat sablonján alapul, minimális kiegészítéssel, más formátumot nem fogadunk el. Tanszéki konzulensnek választani kell valakit, célszerűen az önálló labor konzulenst. A feladatlapot ki kell értelemszerűen tölteni és alá kell írattatni, a vállalati és a tanszéki konzulenssel. Az aláírás lehet elektronikus is, ebben az esetben nem kell nyomtatni (optimális esetben a konzulensnek van digitális kulcsa, vagy AVDH-val is alá lehet írni, de tökéletesen megfelel egy képből felhelyezett aláírás is, nem kell bonyolítani.)

A tárgy felvétele után (ez nyáron végzett gyakorlat esetén nyilvánvalóan a regisztrációs hét után várható), a kari moodle rendszer megfelelő kurzusába pdf formátumban fel kell tölteni.

Határidő: a gyakorlat megkezdése előtt (nyilván ezt ellenőrizni nem lehet, nem is akarom. De célszerű megcsinálni, mert utólag sokkal kínosabb lesz.)

Itt a tanszéki konzulens látja el a tanszéki szakmai gyakorlat felelős szerepét, Ő fogja aláírni, hogy “A hallgató feladatát megismertem és elfogadom”, a tanszéki felelőst erről nem kell értesíteni.

Tipp: a tanszéki konzulenst érdemes megkérni, hogy aláíráskor rögtön szkennelje is be az aláírt lapokat, ha nem elektronikusan írnak alá.

Teendők a szakmai gyakorlaton

A gyakorlaton minden munkanapról ún. munkanaplót kell vezetni, ahol 1-2 sorban le kell írni az aznap elvégzett teendőket. Nincs kötött formátuma, célszerű egy táblázatban vezetni, dátum – elvégzett munka jelleggel. A gyakorlat végén ezt a munkanaplót a vállalati és a tanszéki konzulenssel aláíratni, és pdf formátumban a kari oktatási rendszerbe feltölteni.

Határidő: a beszámoló beadási határideje. (célszerű azonban az utolsó munkanapon a vállalati konzulenssel aláírattatni)

Teendők a szakmai gyakorlat után

A gyakorlat elvégzésekor az igazolólapot kell kitölteni a vállalati konzulensnek, ki kell nyomtatni és aláíratni a vállalati és tanszéki konzulenssel egyaránt, és pdf formátumban a kari tanulmányi rendszerbe feltölteni, amint lehetőség nyílik rá.

Határidő: a beszámoló beadási határideje. (célszerű azonban az utolsó munkanapon a vállalati konzulenssel aláírattatni – nem szabad elhúzni, mert bármi történhet – pl. a vállalati konzulenst kinevezik a Föld túloldalára főmérnöknek és kisebb gondja is nagyobb lesz annál, hogy papírokat irkáljon alá decemberben)

Az elvégzett gyakorlatról egy 15-20 oldalas beszámolót kell készíteni. Ez egy önálló laboratórium beszámolóhoz hasonló, műszaki szemmel korrekt, kivitelezésre pedig vállalható színvonalú, mérnökhöz méltó írás kell, hogy legyen. Ezt nem szabad kinyomtatni, csak pdf formátumban feltölteni. A maximális file méret 5MB, a képekkel ezért óvatosan! Határidő: nyáron végezett szakmai gyakorlat esetén az őszi szorgalmi időszak 2. hetének vége. Félév közben végzett gyakorlat esetén pedig a szorgalmi időszak utolsó hete. (célszerűen minél hamarabb, érdemes rögtön a cégnél megírni, ahogy a munka halad előre. Valamilyen szinten úgyis kell a munkát dokumentálni – onnantól kezdve ctrl-c ctrl-v és egy kis magyarázó szöveg…) 15 oldal alatti beszámoló esetén automatikusan “nem teljesítette” bejegyzés kerül a NEPTUN rendszerbe.

Teendők az őszi regisztrációs héten

Nyáron végzett szakmai gyakorlat esetén az őszi félévben, félév közben végzett gyakorlat esetén pedig az aktuális félévben fel kell venni a NEPTUN-ban a képzésnek megfelelő, EET-hez tartozó szakmai gyakorlat tárgyat. (Azaz: “régi” tanterv, 2014 szeptembere előtti kezdés esetén a VIEEASZ7 (BSc) illetve a VIEEMSZ6 (MSc) új tanterv szerint pedig VIEEAS00 (informatikus, BSc) VIEEAS01 (villamosmérnök BSc), VIEEMS00 (informatikus, MSc), VIEEMS01 (villamosmérnök, MSc) Szakmai gyakorlat tárgyat.

Határidő: a szokásos tárgyfelvételi határidők. Vigyázat: mindenki a saját képzésnek (BSc/MSc) megfelelő és megadott kódú tárgyat vegye fel!

Az aláírás feltétele A formai feltételeknek megfelelő, aláírt és határidőre feltöltött feladatlap, munkanapló, igazolólap és beszámoló.

Ezek feltöltésének legvégső határideje: az utolsó oktatási hét péntek, 12.00!

Szakmai gyakorlat FAQ

Nem lehetne-e…?

Nem lehet eltérni a szabályzattól semmilyen indokkal sem. Bonyolult esetekben a kari felelőshöz, vagy az oktatási dékánhelyetteshez kell fordulni.

X cégnél szakmai gyakorlatozom, de Y diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatnának.

Mind a céggel, mind az iskolaszövetkezettel együttműködési szerződést kell kötni. A feladatlapot a cég tölti ki a témaleírással a tanszéki felelős jóváhagyásával, ellenőrzésével, ahogy eddig is; és azt a cég szignózza (nem az iskolaszövetkezet) Az igazolólapot a cég tölti ki és szignózza (azaz a valós gyakorlóhely értékeli a hallgatót) A napi bontású munkanaplót szintén a cég szignózza. Tulajdonképpen ha az iskolaszövetkezettel az együttműködési szerződés fennáll, akkor ezzel kapcsolatban külön tennivaló nincs.

Mennyi a szakmai gyakorlat időtartama?

Villamosmérnöki alapképzésen 6 hét (30 munkanap), intézményen kívül, mesterképzésen 4 hét (20 munkanap) mérnöki munkával eltöltött idő szükséges, lehet a tanszéken is. A többi szakra vonatkozó követelményeket ld. a kar honlapján.

Mikor kell elvégezni a szakmai gyakorlatot?

Alapképzésen a Kar által javasolt időpont a 6. és 7. félév közötti nyár, a javasolt kezdés pedig a vizsgaidőszakot követő hét hétfője. Mesterképzésen a javasolt időpont tavaszi kezdésnél az 1. és 2., illetve a 3. és 4. félév közti nyári szünetben, őszi kezdésnél pedig a 2. és 3. félév közti nyári szünetben.

A javasolt időpontoktól mindkét képzésen el lehet térni, a céggel egyeztetve, az sem szükséges, hogy egybefüggő legyen. A lényeg az igazolt munkaórák száma.

Fontos:

  • “Szorgalmi időszakban maximum heti 20 óra gyakorlati munka végezhető. Tanszékek a heti maximumra szigorúbb követelményeket is szabhatnak.” (szigorúbb követelményt a tanszék nem fog szabni…)
  • Ha a szakdolgozat félévében történik a szakmai gyakorlat, akkor: “Ajánlatos, de nem kötelező, hogy az ekkor végzett szakmai gyakorlat témája a Szakdolgozat témájához kapcsolódjon, de attól mindenképpen jól elkülöníthető maradjon.” (szabályzat)

Hol lehet elvégezni a szakmai gyakorlatot?

Csak külső gyakorlóhelyen.

Kell-e “Együttműködési megállapodás”?

Alapképzésben, Magyarországon végzett szakmai gyakorlat esetén mindenféleképpen. A kari listát a tanszékek készítik elő. A tanszéki szakmai gyakorlat felelős segít az “Együttműködési megállapodás” megkötésében. (EET kiegészítés: a BME jogi igazgatósága készítette elő a szerződésmintát. Sem képzettségem, sem felhatalmazásom nincs arra, hogy egy cég jogászával erről írásban, személyesen, vagy telefonon tárgyaljak, ezt módosítsam stb. A szerződés tartalmát érdemben megvitatni a BME jogi csoporttal lehet. A tanszéki felelős nem is szeretne erről értesülni, neki csak a kész szerződésre van szüksége.)

MSc képzésben nem kötelező az együttműködési szerződés. (érdemes megkötni, nem kerül sok fáradságba.) Ha nincs együttműködési szerződés, a kari felelős ad engedélyt – a szabályzat megfelelő mellékletét kell kitölteni és e-mailben elküldeni. Általában automatikus az eljárás.

Külföldön végzett gyakorlatra a kari szakmai gyakorlat felelős ad engedélyt, az űrlap a szabályzat mellékletében található. (e-mailben érdemes elküldeni, általában gyors, és automatikus az eljárás)

Hol érdemes elvégezni a szakmai gyakorlatot?

Ez nagyon sok mindentől függ. Kérdezd meg az önálló labor konzulensed véleményét (mivel elméletileg Ő ismer a legjobban…) Néhány általános jótanács:

  • külföldön végzett szakmai gyakorlat jó hatással jár a nyelvtudásra és jól mutat az önéletrajzban is…
  • ha az alapképzés elvégzése után a cél egy magasabb fokozat megszerzése, akkor érdemes olyan szakmai gyakorlatot választani, ahol kutatási tevékenység zajlik és a szakmai gyakorlaton végzett munka tovább folytatható TDK, szakdolgozat, diplomaterv, disszertáció stb. keretein belül. amennyiben van konkrét elképzelésed, hogy a diploma megszerzése után hol, milyen területen szeretnél dolgozni, akkor ahhoz kapcsolódóan érdemes választani. (esetleg rögtön annál a cégnél…)
  • sok (jellemzően nagyobb) cég esetén van központilag szervezett gyakornoki program, erre viszont IDŐBEN kell jelentkezni, a kiválasztás sok időt vehet igénybe.
  • ha már esetleg gyakornokként villamosmérnöki munkát végzel egy cégnél, ezt el lehet ismerni szakmai gyakorlatként, de nem utólag és a formai követelményeknek ugyanúgy meg kell felelni.

Szükséges-e, hogy a szakmai gyakorlat témája szakirányhoz kapcsolódjon?

Ajánlott, de NEM szükséges.

X cégnél Y munkakör megfelelő-e?

Egyénileg kell a tanszéki szakmai gyakorlat felelősnek elbírálnia. Általában, ha egy cég villamosmérnöki jellegű tevékenységet (is) végez, a külső konzulens mérnök vagy természettudományos felsőfokú végzettséggel rendelkezik, pl.fizikus, és a feladat villamosmérnöki jellegű, akkor nincs akadálya. A hangsúly a villamosmérnöki tevékenységen van. (sales, marketing és hasonlók nem, informatika, programozás bőven belefér a villamosmérnöki tevékenységbe…) Kétes esetben a kari szakmai gyakorlat felelős dönt.

Teendők hallgató által választott szakmai gyakorlati helyszín esetén

Alapképzésen mindenféleképpen “Együttműködési megállapodás” szükséges, ha nincs, akkor kötni kell egyet. (ez hosszú idő is lehet, az Egyetem részéről kb. 1 hét az átfutás – mivel tanszékvezető és dékán is aláírja – , és a gyakorlat kezdete nem lehet a szerződésen szereplő dátum előtt!)

A szabályzat 1. mellékletét NEM kell kitölteni, rögtön lehet beleírni a szerződésmintákba és intézni a cégnél az aláíratást, majd behozni. A tanszéki felelős intézi tovább.

MSc képzésen – ha a cég nem szeretne együttműködési megállapodást kötni – a kari felelős ad engedélyt – a szabályzat 2.sz. mellékletét kell kitölteni és e-mailben elküldeni. Jelenleg a kari felelős Dr. Blázovics László, blazovics.laszlo@vik.bme.hu. Általában automatikus az eljárás, egy levélváltás az egész.

Fizetés jár-e a szakmai gyakorlatért?

Nem hivatalos, az egyetem/kar/tanszék stb. hivatalos álláspontját nem tükröző magánvéleményem: Hat hét, vagy annál hosszabb gyakorlat esetén a törvény szerint kötelező, kivéve ha a szakmai gyakorlat helyszíne költségvetési szerv. Tehát BSc képzés esetén nem központi költségvetési szerv esetén IGEN, MSc-n (mivel 4 hét a gyakorlat) NEM kötelező. Szintén kötelező a munkaszerződés, de ezt a cég HR csoportja tudja. BSc esetén a minimálbér 15%-a a minimális fizetés. Részletek itt találhatók, az értelmezéssel kapcsolatban bizalommal forduljon könyvelőjéhez/jogászához!

Ha fizetést kapok hivatalosan, kell-e adót fizetni, adóbevallást benyújtani?

Az adót levonják, azért nem kell aggódni, az adóbevallás is sokat egyszerűsödött. (ha nincs ügyfélkapud, csináld meg, mert a NAV pár webes kattintásra egyszerűsítette 2017-ben az adóbevallást)

Van-e felvételi elbeszélgetés, szakmai interjú?

Cégtől függ. Van ahol nincs, van ahol a teljes HR kört végig kell járnod. (HR interjú, nyelvtudás felmérés, szakmai interjú, felvételi teszt, pszichológus stb…)

Jár-e kollégiumi elhelyezés a szakmai gyakorlat időtartamára?

Igen, egy alkalommal, alanyi jogon igényelhetsz “normál” áron nyári kollégiumi elhelyezést. (ellentétben esetleges régi, archív információkkal, a szakmai gyakorlat felelősnek nem kell “igazoló” listákat összeállítani). Egyénileg kell intézni, figyeld a HK híreit, a határidőkre pedig nagyon ügyelj!

Cég jogos érdekeit sérti a beszámoló, érzékeny adatokat tartalmazhat, titkosítattni szeretném stb.

A beszámolót az egyetem részéről a tanszéki konzulens és a szakmai gyakorlat felelős láthatja. Kicsi a valószínűsége annak, hogy a kari moodle rendszert a konkurencia feltöri az értékes adatokat tartalmazó szakmai gyakorlat beszámoló miatt. “Virágnyelven” kell megfogalmazni, úgy, hogy az elvégzett munka látszódjon, de a pontos részleteket más reprodukálni ne tudja. El kell távolítani a cég azonosítását lehetővé tévő ábrákat, fényképeket, valós adatok helyett véletlenszerű, de hasonló adatokon demonstrálni a működést stb.

Jogi nyilatkozatot, NDA-t stb. nem írunk alá.

Már dolgozom / dolgozni fogok X cégnél, de nem heti öt nap 8 órás beosztásban

Semmi gond, csak máshogy kell a munkanaplót vezetni. 30×8 órát kell igazolni és így kell kitölteni a munkanaplót. Szorgalmi időszakban végzett munka maximum 20 óra lehet.

A szabályzat 4. számú mellékletében “Tanszéki konzulens (opcionális):” van.

A szabályzatban pedig ez

“A tanszék, illetve a tanszéki szakmaigyakorlat-felelős a hallgató gyakorlatának koordinálására, ellenőrzésére tanszéki konzulenst jelölhet ki.”

Ez tehát a tanszék opciója és le is hívjuk.

A Kar által készített szerződésminták, egyedül a dékán és a tanszéki felelős neve került bele a Kar honlapjához képest. Két (illetve ha a cégnek egynél több szükséges, akkor annyival több) példányban kell kitölteni és cégszerűen aláírni, majd a tanszéki felelőshöz eljuttatni. A Covid óta  teljesen jól működik elektronikusan is. Tehát a cégszerűen kitöltött szerződést be kell szkennelni és e-mailben elküldeni, a tanszéki felelős kinyomtatja :-(, majd az a tanszékvezetői és dékáni aláírások után újra beszkenneli és pdf-ben e-mailben elküldi. Szükség esetén az aláírt példányt el tudjuk postázni.

Együttműködési szerződés Cooperation agreement (az előző szerződésminta angol változata)

Kötelezően az itt található feladatlap és igazoló lap sablonokat kell használni, nem pedig az itt-ott megtalálható, aktuális vagy régebbi szabályzat mellékleteit.  A munkanaplónak (egy táblázat: dátum – elvégzett munka 1-2 sorban) és a beszámolónak nincs kötött formátuma.

Feladatlap | Worksheet | Igazoló lap | Certificate