FONTOS VÁLTOZÁS 2023 tavaszától.
Az egyetemen egységesítették a szakmai gyakorlat keretmegállapodás sablont. További változás, hogy az iskolaszövetkezetekkel nem külön köt a VIK keretmegállapodást, hanem a konkrét gyakorlóhellyel együtt. Ehhez szintén készült egységes sablon.

Ezzel egyidőben az a döntés is született, hogy a keretmegállapodások kezelése a tanszékektől átkerül a dékáni hivatalokhoz. Így kapcsolattartóként már a kari felelőst (más karokon az oktatási dékánhelyettest) kell feltüntetni, nem a javaslattevő tanszék tanszéki felelősét.

Mit jelent mindez:

  • A tanszéki felelősöknek már nem kell kezelni a keretmegállapodásokat. Minden ilyen jellegű megkeresést (új megállapodás megkötése, módosítás, adatváltozás stb.) a kari felelős intéz, Blázovics László blazovics.laszlo@vik.bme.hu
  • A korábbi megállapodások érvényben maradnak, azokat nem kell újrakötni.

Teendők és határidők

Teendők a szakmai gyakorlat előtt

Ha már sikerült helyet találni, le kell ellenőrizni, hogy a gyakorlóhely és az Egyetem között van-e érvényben lévő “Együttműködési szerződés”. A link a kari oldalon található, de a frissítés elmaradhat a valóságtól. Ha nincs, kötni kell egyet, ez ügyben 2023 -tól  a kari felelőst, Blázovics Lászlót blazovics.laszlo@vik.bme.hu -t kell keresni.

Teendők a szakmai gyakorlat megkezdésekor

A gyakorlat megkezdésekor ki kell tölteni az ún. feladatlapot, a főoldalon megtalálható sablon alapján. A sablon a szabályzat sablonján alapul, minimális kiegészítéssel, más formátumot nem fogadunk el. Tanszéki konzulensnek választani kell valakit, célszerűen az önálló labor konzulenst. A feladatlapot ki kell értelemszerűen tölteni és alá kell írattatni, a vállalati és a tanszéki konzulenssel. Az aláírás lehet elektronikus is, ebben az esetben nem kell nyomtatni (optimális esetben a konzulensnek van digitális kulcsa, vagy AVDH-val is alá lehet írni, de tökéletesen megfelel egy képből felhelyezett aláírás is, nem kell bonyolítani.)

A tárgy felvétele után (ez nyáron végzett gyakorlat esetén nyilvánvalóan a regisztrációs hét után várható), a kari moodle rendszer megfelelő kurzusába pdf formátumban fel kell tölteni.

Határidő: a gyakorlat megkezdése előtt (nyilván ezt ellenőrizni nem lehet, nem is akarom. De célszerű megcsinálni, mert utólag sokkal kínosabb lesz.)

Itt a tanszéki konzulens látja el a tanszéki szakmai gyakorlat felelős szerepét, Ő fogja aláírni, hogy “A hallgató feladatát megismertem és elfogadom”, a tanszéki felelőst erről nem kell értesíteni.

Tipp: a tanszéki konzulenst érdemes megkérni, hogy aláíráskor rögtön szkennelje is be az aláírt lapokat, ha nem elektronikusan írnak alá.

Teendők a szakmai gyakorlaton

A gyakorlaton minden munkanapról ún. munkanaplót kell vezetni, ahol 1-2 sorban le kell írni az aznap elvégzett teendőket. Nincs kötött formátuma, célszerű egy táblázatban vezetni, dátum – elvégzett munka jelleggel. A gyakorlat végén ezt a munkanaplót a vállalati és a tanszéki konzulenssel aláíratni, és pdf formátumban a kari oktatási rendszerbe feltölteni.

Határidő: a beszámoló beadási határideje. (célszerű azonban az utolsó munkanapon a vállalati konzulenssel aláírattatni)

Teendők a szakmai gyakorlat után

A gyakorlat elvégzésekor az igazolólapot kell kitölteni a vállalati konzulensnek, ki kell nyomtatni és aláíratni a vállalati és tanszéki konzulenssel egyaránt, és pdf formátumban a kari tanulmányi rendszerbe feltölteni, amint lehetőség nyílik rá.

Határidő: a beszámoló beadási határideje. (célszerű azonban az utolsó munkanapon a vállalati konzulenssel aláírattatni – nem szabad elhúzni, mert bármi történhet – pl. a vállalati konzulenst kinevezik a Föld túloldalára főmérnöknek és kisebb gondja is nagyobb lesz annál, hogy papírokat irkáljon alá decemberben)

Az elvégzett gyakorlatról egy 15-20 oldalas beszámolót kell készíteni. Ez egy önálló laboratórium beszámolóhoz hasonló, műszaki szemmel korrekt, kivitelezésre pedig vállalható színvonalú, mérnökhöz méltó írás kell, hogy legyen. Ezt nem szabad kinyomtatni, csak pdf formátumban feltölteni. A maximális file méret 5MB, a képekkel ezért óvatosan! Határidő: nyáron végezett szakmai gyakorlat esetén az őszi szorgalmi időszak 2. hetének vége. Félév közben végzett gyakorlat esetén pedig a szorgalmi időszak utolsó hete. (célszerűen minél hamarabb, érdemes rögtön a cégnél megírni, ahogy a munka halad előre. Valamilyen szinten úgyis kell a munkát dokumentálni – onnantól kezdve ctrl-c ctrl-v és egy kis magyarázó szöveg…) 15 oldal alatti beszámoló esetén automatikusan “nem teljesítette” bejegyzés kerül a NEPTUN rendszerbe.

Teendők az őszi regisztrációs héten

Nyáron végzett szakmai gyakorlat esetén az őszi félévben, félév közben végzett gyakorlat esetén pedig az aktuális félévben fel kell venni a NEPTUN-ban a képzésnek megfelelő, EET-hez tartozó szakmai gyakorlat tárgyat. (Azaz: “régi” tanterv, 2014 szeptembere előtti kezdés esetén a VIEEASZ7 (BSc) illetve a VIEEMSZ6 (MSc) új tanterv szerint pedig VIEEAS00 (informatikus, BSc) VIEEAS01 (villamosmérnök BSc), VIEEMS00 (informatikus, MSc), VIEEMS01 (villamosmérnök, MSc) Szakmai gyakorlat tárgyat.

Határidő: a szokásos tárgyfelvételi határidők. Vigyázat: mindenki a saját képzésnek (BSc/MSc) megfelelő és megadott kódú tárgyat vegye fel!

Az aláírás feltétele A formai feltételeknek megfelelő, aláírt és határidőre feltöltött feladatlap, munkanapló, igazolólap és beszámoló.

Ezek feltöltésének legvégső határideje: az utolsó oktatási hét péntek, 12.00!

Szakmai gyakorlat FAQ

Nem lehetne-e…?

Nem lehet eltérni a szabályzattól semmilyen indokkal sem. Bonyolult esetekben a kari felelőshöz, vagy az oktatási dékánhelyetteshez kell fordulni.

X cégnél szakmai gyakorlatozom, de Y diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatnának.

Megoldható. Alapesetben mind az X céggel, mind az Y diákszövetkezettel kell együttműködési szerződés. Ha ezek nem lennének még meg, meg kell kötni. A kari felelőst kell ezügyben keresni.

Mennyi a szakmai gyakorlat időtartama?

Villamosmérnöki alapképzésen 6 hét (30 munkanap), intézményen kívül, mesterképzésen 4 hét (20 munkanap)  külső gyakorlóhelyen mérnöki munkával eltöltött idő szükséges. A többi szakra vonatkozó követelményeket ld. a kar honlapján.

Mikor kell elvégezni a szakmai gyakorlatot?

Alapképzésen a Kar által javasolt időpont a 6. és 7. félév közötti nyár, a javasolt kezdés pedig a vizsgaidőszakot követő hét hétfője. Mesterképzésen a javasolt időpont tavaszi kezdésnél az 1. és 2., illetve a 3. és 4. félév közti nyári szünetben, őszi kezdésnél pedig a 2. és 3. félév közti nyári szünetben.

A javasolt időpontoktól mindkét képzésen el lehet térni, a céggel egyeztetve, az sem szükséges, hogy egybefüggő legyen. A lényeg az igazolt munkaórák száma.

Fontos:

  • “Szorgalmi időszakban maximum heti 20 óra gyakorlati munka végezhető. Tanszékek a heti maximumra szigorúbb követelményeket is szabhatnak.” (szigorúbb követelményt a tanszék nem fog szabni…)
  • Ha a szakdolgozat félévében történik a szakmai gyakorlat, akkor: “Ajánlatos, de nem kötelező, hogy az ekkor végzett szakmai gyakorlat témája a Szakdolgozat témájához kapcsolódjon, de attól mindenképpen jól elkülöníthető maradjon.” (szabályzat)

Hol lehet elvégezni a szakmai gyakorlatot?

Csak külső gyakorlóhelyen.

Kell-e “Együttműködési megállapodás”?

Kell. Ha nincsen, akkor a kari felelőshöz kell ezügyben fordulni. A kari honlapon található egy lista, aminek a frissessége néha elmarad a valóságtól. Ott kell első körben ellenőrzni.

Megváltozott a cég/intézmény stb. neve, kell-e új szerződést kötni?

Nem, a szerződés jogfolytonos.

Hol érdemes elvégezni a szakmai gyakorlatot?

Ez nagyon sok mindentől függ. Kérdezd meg az önálló labor konzulensed véleményét (mivel elméletileg Ő ismer a legjobban…) Néhány általános jótanács:

  • külföldön végzett szakmai gyakorlat jó hatással jár a nyelvtudásra és jól mutat az önéletrajzban is…
  • ha az alapképzés elvégzése után a cél egy magasabb fokozat megszerzése, akkor érdemes olyan szakmai gyakorlatot választani, ahol kutatási tevékenység zajlik és a szakmai gyakorlaton végzett munka tovább folytatható TDK, szakdolgozat, diplomaterv, disszertáció stb. keretein belül. amennyiben van konkrét elképzelésed, hogy a diploma megszerzése után hol, milyen területen szeretnél dolgozni, akkor ahhoz kapcsolódóan érdemes választani. (esetleg rögtön annál a cégnél…)
  • sok (jellemzően nagyobb) cég esetén van központilag szervezett gyakornoki program, erre viszont IDŐBEN kell jelentkezni, a kiválasztás sok időt vehet igénybe.
  • ha már esetleg gyakornokként villamosmérnöki munkát végzel egy cégnél, ezt el lehet ismerni szakmai gyakorlatként, de nem utólag és a formai követelményeknek ugyanúgy meg kell felelni.

Szükséges-e, hogy a szakmai gyakorlat témája szakirányhoz kapcsolódjon?

Ajánlott, de NEM szükséges.

X cégnél Y munkakör megfelelő-e?

Egyénileg kell a tanszéki szakmai gyakorlat felelősnek elbírálnia. Általában, ha egy cég villamosmérnöki jellegű tevékenységet (is) végez, a külső konzulens mérnök vagy természettudományos felsőfokú végzettséggel rendelkezik, pl.fizikus, és a feladat villamosmérnöki jellegű, akkor nincs akadálya. A hangsúly a villamosmérnöki tevékenységen van. (sales, marketing és hasonlók nem, informatika, programozás bőven belefér a villamosmérnöki tevékenységbe…) Kétes esetben a kari szakmai gyakorlat felelős dönt.

Be lehet-e adni más nyelven a beszámolót, egyéb iratokat?

Igen, a szabályzat szerint a BME bármely oktatási nyelvén ( magyar, angol, francia, német, orosz) elkészíthetőek a tanszéki konzulens engedélyével. Angol nyelvhez nem kell külön engedélyt kérni, az angol nyelvű sablonok megtalálhatók az oldalon, ha viszont valaki más nyelven szeretné beadni, kérem előtte keressen meg e-mailben.

Teendők hallgató által választott szakmai gyakorlati helyszín esetén

Alapképzésen mindenféleképpen “Együttműködési megállapodás” szükséges, ha nincs, akkor kötni kell egyet. (ez hosszú idő is lehet, az Egyetem részéről) A kari felelőshöz kell fordulni,  Dr. Blázovics László, blazovics.laszlo@vik.bme.hu.

Fizetés jár-e a szakmai gyakorlatért?

Nem hivatalos, az egyetem/kar/tanszék stb. hivatalos álláspontját nem tükröző magánvéleményem: Hat hét, vagy annál hosszabb gyakorlat esetén a törvény szerint kötelező, kivéve ha a szakmai gyakorlat helyszíne költségvetési szerv. Tehát BSc képzés esetén nem központi költségvetési szerv esetén IGEN, MSc-n (mivel 4 hét a gyakorlat) NEM kötelező. Szintén kötelező a munkaszerződés, de ezt a cég HR csoportja tudja. BSc esetén a minimálbér 15%-a a minimális fizetés. Részletek itt találhatók, az értelmezéssel kapcsolatban bizalommal forduljon könyvelőjéhez/jogászához!

Ha fizetést kapok hivatalosan, kell-e adót fizetni, adóbevallást benyújtani?

Az adót levonják, azért nem kell aggódni, az adóbevallás is sokat egyszerűsödött. (ha nincs ügyfélkapud, csináld meg, mert a NAV pár webes kattintásra egyszerűsítette 2017-ben az adóbevallást)

Van-e felvételi elbeszélgetés, szakmai interjú?

Cégtől függ. Van ahol nincs, van ahol a teljes HR kört végig kell járnod. (HR interjú, nyelvtudás felmérés, szakmai interjú, felvételi teszt, pszichológus stb…)

Jár-e kollégiumi elhelyezés a szakmai gyakorlat időtartamára?

Igen, egy alkalommal, alanyi jogon igényelhetsz “normál” áron nyári kollégiumi elhelyezést. (ellentétben esetleges régi, archív információkkal, a szakmai gyakorlat felelősnek nem kell “igazoló” listákat összeállítani). Egyénileg kell intézni, figyeld a HK híreit, a határidőkre pedig nagyon ügyelj!

Cég jogos érdekeit sérti a beszámoló, érzékeny adatokat tartalmazhat, titkosítattni szeretném stb.

A beszámolót az egyetem részéről a tanszéki konzulens és a szakmai gyakorlat felelős láthatja. Kicsi a valószínűsége annak, hogy a kari moodle rendszert a konkurencia feltöri az értékes adatokat tartalmazó szakmai gyakorlat beszámoló miatt. “Virágnyelven” kell megfogalmazni, úgy, hogy az elvégzett munka látszódjon, de a pontos részleteket más reprodukálni ne tudja. El kell távolítani a cég azonosítását lehetővé tévő ábrákat, fényképeket, valós adatok helyett véletlenszerű, de hasonló adatokon demonstrálni a működést stb.

Jogi nyilatkozatot, NDA-t stb. nem írunk alá.

Már dolgozom / dolgozni fogok X cégnél, de nem heti öt nap 8 órás beosztásban

Semmi gond, csak máshogy kell a munkanaplót vezetni. 30×8 órát kell igazolni és így kell kitölteni a munkanaplót. Szorgalmi időszakban végzett munka maximum 20 óra lehet.

A szabályzat 4. számú mellékletében “Tanszéki konzulens (opcionális):” van.

A szabályzatban pedig ez

“A tanszék, illetve a tanszéki szakmaigyakorlat-felelős a hallgató gyakorlatának koordinálására, ellenőrzésére tanszéki konzulenst jelölhet ki.”

Ez tehát a tanszék opciója és le is hívjuk: a tanszéki konzulens alapesetben az önálló labor/témalabor/szakdolgozat/diplomaterv konzulens legyen.

Az együttműködési szerződés megkötését a kari felelős végzi, ezért innen eltávolítottam a szerződésmintákat.

Kötelezően az itt található feladatlap és igazoló lap sablonokat kell használni, nem pedig az itt-ott megtalálható, aktuális vagy régebbi szabályzat mellékleteit.  A munkanaplónak (egy táblázat: dátum – elvégzett munka 1-2 sorban) és a beszámolónak nincs kötött formátuma.

Feladatlap | Worksheet | Igazoló lap | Certificate