PhD képzés

Másnéven az „oktatási piramis csúcsa”, a doktori képzés (PhD) a legmagasabb szintű posztgraduális képzés. Napjainkban már nemcsak az akadémiai kutatók utánpótlását jelenti, hanem a multinacionális cégek kutatás-fejlesztés részlegein dolgozó sikeres vezetőinek képzését is.

A képzés célja a tudományos ismeretek bővítése, a doktoranduszok felkészítése a tudományos (a doktori) fokozat megszerzésére a mesterfokozat (vagy azzal egyenértékű oklevél) megszerzését követően.

Kiemelten fontos számunkra, hogy ezen a területen is képezzünk az ipar és az akadémia számára is megfelelő kutatókat, akik később tovább öregbíthetik alma materük és országuk hírnevét.

Tanszékünk a BME Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskolájának belül hirdet meg és tárgyakat.

[eet-tema-lista DT]

PhD tantárgyak

  • Elektronikai és mikrorendszerek termikus jellemzése, VIEED072
  • Félvezetõ anyagok és eszközök fizikája, VIEEDK01
  • Mikroelektronika és mikrorendszerek, VIEED071
    A tantárgy bemutatja a mikroelektronika korszerű megoldásait és legújabb eredményeit, különös hangsúlyt fektetve a különféle trendekre, melyek a jövő áramköri technológiáját jellemzik. A tárgy másik központi témája a szenzorok alapjául szolgáló integrált mikrorendszerek (MEMS, MOEMS). A félév során végigvesszük a MEMS-ek jellegzetes struktúráit és azok működési elveit, részletesen tárgyalva a konstrukciós és a tesztelés kérdéseket.
  • Nanoelektronikai eszközök, VIEED107
  • VLSI áramkörök fizikája, VIEED213