Hozzáférés külső használók számára

Tanszékünk adott szabályozás szerint, lehetőséget biztosít külső használók számára a K+F és az oktatási infrastruktúra használatára, valamint a kutatói és az oktatói gárda szakértelmének igénybevételére.

A hozzáférés intézményen belüli és projektpartnereknek, indokolt esetben költségek megtérítésével, külső felhasználóknak a BME szabályzatai szerinti megállapodások alapján lehetséges.

Az igénybevétel általános elvei tartalmazzák a kutatások során elvárható etikus viselkedés alapelveit, a személyek és vagyoni tárgyak biztonságára vonatkozó alapelveket, a kutatási és oktatási tevékenységek lehatárolását, és az ezen tevékenységekre vonatkozó irányelveket, a megbízási szerződés alapján végzett (nem projektpartnerként, vagy szélesebb együttműködési megállapodás keretében végzett) kutatási, fejlesztési és oktatási szolgáltatások díjszabásának alapelveit.

Furatszerelt és SMD alkatrészek kézi-, illetve hullámforrasztása

Főbb szolgáltatások

  • Tisztatéri szolgáltatások
  • Egyedi chip tokozás és bondolás
  • Félvezető eszközök termikus vizsgálata
  • LED-tokok kombinált termikus és radiometriai/fotometriai mérése
  • IC, MEMS, Lab-on-a-Chip, FPGA, PCB tervezési tanácsadás és konzultáció (mentoring)
  • Digitális és analóg áramkör (IC) tervezés
  • Elektronikai/űrelektronikai rendszerek megbízhatósági kérdéseivel kapcsolatos mérések, konzultáció
  • Tervezőrendszerek, CAE szoftverek használatának oktatása

További információk a lehetséges szolgáltatásokról az Infrastruktúra és a Kompetenciák menüpontok alatt.