Dr. Poppe András

tanszékvezető, egyetemi tanár
H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., QB326
Telefon: 463 2721
Publikációk: MTMT »

Szakmai önéletrajz

Személyes adatok, végzettség: POPPE András 1962-ben született Budapesten. 1986-ban szerzett villamosmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, híradástechnika szakon. 1996-ban a műszaki tudomány kandidátusa lett és PhD fokozatot szerzett a BME-n, 2019-ben 'MTA doktora' fokozatot szerzett. Munkahelyek: 1986-1989 Az MTA TMB tudományos ösztöndíjasa a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén. 1989-1990 Vendég kutató a leuven-i IMEC-ben (Belgium), ahol mozgékonyság modellezéssel foglalkzott fizikai eszközszimuláció számára. Ezzel egyidejűleg posztgraduális tanulmányokat folytatott a Leuveni Katolikus Egyetemen (KUL), a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként. 1990- 1990 óta a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén dolgozik. 1991 és 1994 között MOS tranzisztorok Monte Carlo szimulációjával foglalkozott. 1996 óta egyetemi docens a BME-EET-n, 2019 óta egyetemi tanár. 1997-ben résztvett a MicReD cég megalapításában (jelenleg: Mentor Graphics MAD MicReD Division). 2013 óta az EET tanszékvezetője.

Oktató munkája mellett - több hazai és nemzetközi kutatási projekt résztvevője, ill. témavezetője (pl. KÖZLED, ill. EU FW7 Fast2Light, NANOPACK, THERMINATOR, NANOTHERM, EU H2020 Delphi4LED, EuroCPS). Poppe András részt vesz a JEDEC JC15 és a CIE TC2-91 nemzetközi szabványosítási bizottságok munkájában és vezeti a CIE TC2-84 bizottságot. 

Publikációk a Google Tudósban  ORCID profil  Scopus profil  ResearchGate MTMT táblázat Mendeley

Oktatás

Mikroelektronika - előadó, tárgyfelelős
Teljesítmény LED-ek alkalmazástechnikája - társ előadó, tárgyfelelős

Kutatási terület

Jelenlegi kutatási témái az alábbiak:

  • elektro-termikus szimuláció,
  • termikus szimuláció,
  • elektronikus alkatrészek, IC-k, mikrorendszerek és tokozásaik termikus tranziens tesztelésének kérdései,
  • teljesítmény LED-ek kombinált termikus és radiometriai/fotometriai minősítése
  • OLED-ek karakterizációja

Tanszéki tevékenység

Egyéb tevékenység