Dr. Rencz Márta

professor emerita
H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., QB328
Telefon: (+36-1-463)2727
Publikációk: MTMT »

Szakmai önéletrajz

Végzettségek és diplomák: BME Villamosmérnöki Kar, Műszer és Irányítástechn.Szak, Villamosmérnöki Diploma 1973 BME Mérnöktanári Szak 1973 Egyetemi doktori cím 1980 Ph.D fokozat 1995 MTA doktora 2005, 2o13 A Tallini Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora

Szakmai munkásság Munkahely: EET Tanszékvezető 2005 és 2014 között. 1973- BME Elektronikus Eszközök Tanszék - Egyéb munkavégzés: 1988-1992 BME Rektorhelyetttesi tanácsadó 1991-1997 KHMK Program Director for Student Exchanges and International Programs 1991-1995 TUB Bulletin főszerkesztője 1992-1996 ISEP felügyelő bizottsági tag 1997-tõl MicReD Kft, tanácsadó, ügyvezető igazgatói jogosultságokkal, 2008-tól a Mentor Graphics Micred divizio fejlesztési igazgatója. 18 nemzetközi kutatási project résztvevője ill. vezető kutatója. Jelenleg az EuroCPS H2020 ICT  and the Delphi4LED ECSEL proectek vezető kutatója és a Smart Systems Integration Erasmus Mundus Joint Master project BME koordinátora.

Kitűntetések: 2oo1 Harvey Rosten Dij, 2o15 Allan Krauss Thermal management award of ASME,2o16 Szent-Györgyi Albert Díj

Szakmai tagságok: 1973-tól HTE 1995-tõl IEEE 1996-tól IMAPS 2001-től MTA Akadémiai Köztestületi tag, 2oo3-2009 az EDAA titkára, 2015-től ASME.

Oktatás

1973-óta a következő térgyak oktatásában vett részt:

 • Programozás
 • Fálvezető fizika
 • Számítógépes tervezés
 • Elektronika
 • Mikroelectronika, stb...

Kutatási terület

Jelenlegi kutatási munka fõbb eredményei, irányai:

 • Termikus és elektrotermikus hatások vizsgálata mikroelektronikai rendszerekben
 • Elektronikai rendszerek termikus tesztelése és minősítése
 • Termikus hatások modellezése elektronikai rendszerekben
 • Integrált áramkörök és mikrorendszerek termikus szimulációja
 • Integrált áramkörök és mikrorendszerek elektrotermikus szimulációja
 • IC tokok többkapus dinamikus modellezése

Az utóbbi 15 évben témavezetőként/résztvevőként teljesített projectek: Befejezett projectek BARMINT ESPRIT III, THERMINIC Copernicus BALATON I. TéT OMFB-BARMINT HIPERLOGIC ESPRIT IV, BALATON II. TéT AIR-FORCE témavezető OMFB-HIPERLOGIC OTKA T 025817 témavezető MKM PFP 4346/97 témavezető TALENT (MEMS design and modeling) ESPRIT IV DETERMIN Copernicus KIT 7108 PROFIT (Prediction of Temperature gradients, influencing the quality of electronic products) Fr5 IST-12529 REASON (Research and training action for SoC design) Fr 5 IST, INFOTERM (Az információ technológia berendezéseinek termikus minősítésére szolgáló új eljárások és műszercsalád fejlesztése),BALATON III.F8/2001 témavezető 2/0018/2001 NKFP-200120030193, PATENT( Packaging,Test and Reliability Engineering in Micro & Nanosystem Technologies)Fr 6 IST-1-507255, témavezető
Jelenleg futó projectek:

 • NANOPACK NAno Packaging technology for Interconnect and Heat Dissipation, Fr7 IP 216176
 • FAst2Light Developement of new organic LED types

Elnyert új pályázatok 

 • EUREKA CAtrene Hidralon:Nagy dinamikájú és alacsony zajú CMOS képfelvevők fejlesztése
 • ENIAC projeltek:
 • SE2A NAnoelectrnics for Safe,fuel efficient and Envisonment Friendly Automotive Solutions 
 • Jemsip3D: Joint equipment and materials for NANoelectronics

Tanszéki tevékenység

 • korábbi tanszékvezető
 • a tanszék képviselője a kari doktori tanácsban