Mért szívhangok megjelenítésére és elemzésére szolgáló szoftver fejlesztése

A feladat célja olyan szoftver fejlesztése, amellyel mért szívhang értékek kiértékelhetők. A kiértékelés eredményeként az esetleges szívzörejek és egyéb rendellenességek felderíthetők, ami napjaink orvoselektronkai és bioinformatikai fejlesztéseinek egyik gyorsan fejlődő területe. Az eljárásban várhatóan Fourier- és esetleg wavelet-transzformáción alapuló elemzésre is sor fog kerülni. A kiértékelő eljáráshoz szükséges ismeretek a konzulenstől megkaphatók. A feladat további részletei a rendszeres egyéni konzultációkon kerülnek megbeszélésre.

A feladat alkalmas szakdolgozat-, ill. diplomaterv készítésre, de a téma időszerűsége miatt tudományos kutatásra is (TDK és PHD).

A feladat megoldásához nincs szükség internetes vagy számítógépes tervezői előismeretekre.

Többen is jelentkezhetnek a feladatra. További felvilágosítás a konzulenstől kapható.