Integrált kivitelű LDO stabilizátor full-custom tervezése Smart System alkalmazásokhoz (SiLabs)

A témára jelentkező hallgató feladata áttekinteni az alacsony feszültségesésű (LDO) stabilizátorok
irodalmát, különös tekintettel a CMOS integrált áramköri technológián megvalósított változatokra.
Fontos szempont az áramkör Smart System alkalmazásokban való felhasználása, emiatt
kompatibilitási kérdésekkel is foglalkozni kell. A rendelkezésre bocsátott adatok alapján kell
elkészíteni a kapcsolás specifikációját, majd a legfontosabb szempontoknak megfelelő áramköri
topológiát kiválasztani. A kapcsolás működésének megismerése után az áramkör tervezése következik az Elektronikus Eszközök Tanszékén rendelkezésre álló Cadence tervezőrendszer segítségével, az Austria Microsystems 0.35um technológiai könyvtár elemeinek felhasználásával. Szimulációk segítségével igazolni kell az áramkör működését, majd optimalizálni áramfelvételre és helyfoglalásra. Sarokponti szimulációkkal meg kell határozni a hőmérsékletváltozásból és technológiai szórásból származó paraméterváltozásokat. Végül a kapott áramkört össze kell hasonlítani a szakirodalomban publikált hasonló megoldásokkal. A munka több félévet felölelhet, szakdolgozattá/diplomatervvé fejleszthető.