Kapacitív MEMS szenzor kiolvasó áramkörének full-custom tervezése Smart System alkalmazásokhoz (SiLabs)

A témára jelentkező hallgató feladata áttekinteni a kapacitás változásán alapuló szenzorok kiolvasó áramkörének irodalmát, különös tekintettel a CMOS integrált áramköri technológián megvalósított változatokra. Fontos szempont az áramkör Smart System alkalmazásokban való felhasználása, emiatt kompatibilitási kérdésekkel is foglalkozni kell. A rendelkezésre bocsátott adatok alapján kell elkészíteni a kapcsolás specifikációját, majd a legfontosabb szempontoknak megfelelő áramköri topológiát kiválasztani. A kapcsolás működésének megismerése után az áramkör tervezése következik az Elektronikus Eszközök Tanszékén rendelkezésre álló Cadence tervezőrendszer segítségével, az Austria Microsystems 0.35um technológiai könyvtár elemeinek felhasználásával. Szimulációk segítségével igazolni kell az áramkör működését, majd optimalizálni áramfelvételre és helyfoglalásra. Sarokponti szimulációkkal meg kell határozni a hőmérsékletváltozásból és technológiai szórásból származó paraméterváltozásokat. Végül a kapott áramkört össze kell hasonlítani a szakirodalomban publikált hasonló megoldásokkal. A munka több félévet felölelhet, szakdolgozattá/diplomatervvé fejleszthető.