Analóg CMOS integrált áramkörtervezés (SiLabs)

A témára jelentkező hallgató feladata áttekinteni a CMOS integrált áramköri tervezésének irodalmát. A rendelkezésre bocsátott adatok alapján kell elkészíteni az egyeztetett kapcsolás specifikációját, majd a legfontosabb szempontoknak megfelelő áramköri topológiát kiválasztani. A kapcsolás működésének megismerése után az áramkör tervezése következik az Elektronikus Eszközök Tanszékén rendelkezésre álló Cadence tervezőrendszer segítségével, az Austria Microsystems 0.35um technológiai könyvtár elemeinek felhasználásával. Szimulációk segítségével igazolni kell az áramkör működését, majd optimalizálni különböző szempontok alapján. Sarokponti szimulációkkal meg kell határozni a hőmérsékletváltozásból és technológiai szórásból származó paraméterváltozásokat. Végül a kapott áramkört össze kell hasonlítani a szakirodalomban publikált hasonló megoldásokkal. A munka több félévet felölelhet, szakdolgozattá/diplomatervvé fejleszthető.