C-V mérések automatizálása

A félvezetők technológiájában elterjedten használatos C-V módszereket a BME EET az oktatásban és a kutatásban is alkalmazza. Az eddigi mérőrendszer kiváltására egy korszerű műszerekből összeállított, felhasználóbarát, automatizált mérési összeállítása vált szükségessé.

A feladat a C-V módszerek elméletének megismerése, az automatizált mérések céljaira alkalmas elrendezés összeállítása, különféle mérési eljárások (pl. C-V, C-T) automatizálása LabVIEW grafikus programozási környezet VAGY valamilyen (NI VISA támogatással rendelkező, a hallgató által ismert) magas szintű programozási nyelv (pl. C#) és a rendelkezésre álló hardver eszközök felhasználásával. A kidolgozott rendszer a BME EET-n bevezetésre kerül az oktatásba és a kutatásba.

A feladatot teljesítő hallgatót végzés után a témába vágó állás várja.

LabVIEW-s megvalósítás esetén ajánljuk a Virtuális műszerek a mérnöki gyakorlatban c. választható tanszéki tárgy párhuzamos felvételét (tavaszi félév).

A feladat diplomatervvé is fejleszthető.

A feladatra maximum 1 hallgató jelentkezését várjuk!