Napszimulátor fejlesztése napelemcellák méréséhez

A napelemek gyártási folyamatai során egy nagyon fontos feladat az elkészült napelemcellák és modulok minősítése valamint bevizsgálása. Ezekhez a mérésekhez olyan mérőberendezésekre, úgy nevezett napszimulátorokra van szükség, amelyek a lehető legjobban közelítik meg a napsugárzás jellemzőit, ezáltal biztosítva a mérési eredmények összehasonlíthatóságát. A gyakorlatban használt napszimulátorok minőségi paramétereit különböző szabványok rögzítik, amelyek különböző szigorúságú követelményosztályokat (Class A, B, C) határoznak meg a napszimulátor egyes minőségi jellemzőire (spektrum, megvilágítás homogenitása, időbeli stabilitás).

A tanszéken jelenleg kutatások folynak LED-ek napszimulátorokban történő alkalmazására, amellyel a berendezések energiafelhasználása és mérete jelentősen csökkenthető, valamint jóval nagyobb felületek megvilágításra képes napszimulátorok készíthetők, akár moduláris elrendezésben is.

A hallgató feladata részt venni a tanszéken folyó, a legmagasabb minősítési osztályba tartozó, ún. „Triple Class A” besorolású megfelelő napszimulátor fejlesztésében. A feladat elvégzése során csapatmunkában kell részt venni a minősítő berendezés többi részegységén dolgozó további hallgatóval, illetve tanszéki munkatársakkal.

A téma diplomamunkává bővíthető, a témára több hallgató is jelentkezhet.