Technológiafüggetlen logikai analizátor IP fejlesztése (indie Semiconductor Hungary)

Irodalomkutatás

A szakirodalom tanulmányozásával ismerkedjen meg az összetett digitális rendszerek verifikációjának témakörével, alapfogalmaival. Tanulmányozza az FPGA-alapú szintetizálható logikai analizátorok funkcióit, felépítését és működését. Hasonlítsa össze a két legnagyobb FPGA gyártó termékeit (Xilinx ChipScope és Altera SignalTap).

A megvalósítandó feladat

  • Tervezzen meg egy általános célú, ASIC és FPGA technológiára egyaránt szintetizálható logikai analizátor egységet:
    • Készítsen követelményspecifikációt, amely a tervezendő rendszer alapfunkcióit definiálja.
    • Készítsen a követelményspecifikációnak megfelelő rendszertervet.
  • A rendszerterv alapján készítse el a logikai analizátor egység szintetizálható RTL modelljét VHDL vagy SystemVerilog nyelven.
  • Az elkészített RTL modell funkcionális verifikációjához készítsen HDL tesztkörnyezetet. Végezzen teljes körű funkcionális verifikációt.
  • Szintetizálja a verifikált RTL modellt a konzulenssel egyeztetett technológiára.
  • Ellenőrizze a rendszer működését valós áramköri környezetben.