Mikroprocesszoros rendszer fejlesztése VHDL / SystemVerilog nyelven

Irodalomkutatás

Ismerkedjen meg a VHDL / SystemVerilog hardvermodellező nyelvvel, különös tekintettel a nyelv szintetizálható részhalmazára. A szakirodalom tanulmányozásával gyűjtse össze a mikroprocesszoros rendszerek modellezésének legfontosabb ismereteit.

A megvalósítandó feladat

 • Készítsen követelményspecifikációt a megvalósítandó mikroprocesszoros rendszerhez. A követelményspecifikációban térjen ki a következő részletekre:
  • a mikroprocesszoros rendszer szerkezeti elemei (központi egység, memória, periféria-áramkörök)
  • követelmények a központi egység utasításkészletével kapcsolatban
  • a rendszer programozói interfésze
 • A követelményspecifikáció alapján készítsen részletes rendszertervet:
  • a rendszer komponensei és a köztük lévő kommunikációs interfészek részletes leírása
  • a központi egység által megvalósított utasításkészlet-architektúra dokumentálása
  • a programozói interfész leírása szimulációs környezetben és valós áramköri környezetben (FPGA technológiára szintetizálva)
 • Készítse el a rendszer szintetizálható VHDL / SystemVerilog modelljét.
 • A VHDL / SystemVerilog modell helyességét szimulációs környezetben igazolja.
 • Szintetizálja a VHDL / SystemVerilog modellt FPGA technológiára.
 • A szintetizált áramkör működésének helyességét post-place&route szimulációval és valós áramköri környezetben végzett teszteléssel is igazolja.

A feladat megvalósítására fordítandó idő minimum 2 félév!