Mikroprocesszoros rendszerhez illeszthető, technológiafüggetlen perifériakönyvtár fejlesztése VHDL / SystemVerilog nyelven

Irodalomkutatás

Ismerkedjen meg az újrafelhasználható RTL HDL modellek tervezésének módszereivel, különös tekintettel a szintetizálhatóság, a széles körű alkalmazhatóság és az újrafelhasználhatóság igényéből adódó speciális tervezési megfontolásokra, követelményekre. Tanulmányozza a Clock Domain Crossing (CDC) szinkronizáló áramkörök tulajdonságait, alkalmazástechnikájukat. Ismerkedjen meg egy a konzulenssel egyeztetett általános célú processzorbusz-rendszerrel (pl. WISHBONE, AMBA, AVALON, CoreConnect, AXI stb.).

A megvalósítandó feladat

 • Tervezzen meg egy újrafelhasználható perifériaáramkörökből álló könyvtárat, amely lefedi az általános célú mikrokontrollerekben legelterjedtebben használt részfunkciókat. A könyvtár egyes elemeihez készítsen részletes követelmény-specifikációt, amely rögzíti az alábbiakat:
 • Funkció
 • Primer interfészek időzítési modellje
 • Szintézis paraméterek
 • Futásidőben konfigurálható paraméterek
 • CDC és reset-szinkronizációs séma
 • Készítse el a könyvtár elemeinek rendszertervét, majd valósítsa meg egy tetszőlegesen kiválasztott könyvtári elem technológiafüggetlen, VHDL / SystemVerilog nyelvű, szintetizálható RTL modelljét.
 • A kiválasztott áramköri modellhez készítsen automatizált regressziós tesztelésre alkalmas, VHDL / SystemVerilog nyelvű verifikációs környezetet és végezze el az elkészített HDL modell funkcionális verifikációját.
 • Végezze el az elkészített HDL modell szintézisét a konzulenssel egyeztetett FPGA technológiára.
 • Igazolja a szintetizált áramkör működésének helyességét a korábban kifejlesztett verifikációs környezetben végzett post-place&route szimulációval.
 • Készítse el a megvalósított HDL modell felhasználói dokumentációját.

A feladat megvalósítására fordítandó idő minimum 2 félév!

Konzulens:                               Dr. Horváth Péter                                                                               horvath.peter.2@vik.bme.hu