Digitális hullámforma generátor megvalósitasa és mérése FPGA környezetben (indie Semiconductor Hungary)

A hallgató feladata egy digitális hullámforma generátor megtervezése, megvalósítása és mérese FPGA környezetben.

 A feladat első részében a Direct Digital Synthesis elvét kell megismerni a hallgatónak, majd adott specifikáció alapján a hullámforma generátor szimulációs környezetét kell elkészíteni (Matlab, Python, etc...).

A második lépésben a hullámforma generátor RTL kódját, az RTL kód szimulációs környezetét és fizikai megvalositasat (synthesis , PnR, Timing analysis ) kell elkészítenie a hallgatónak Altera DE2 board-ra.

Harmadik lépésben az implementációt és a Matlab / Python szimuláció eredményét kell összehasonlítani, az FPGA board-on a DA átalakítás után fizikai jelet visszamérni  és a következtetéseket levonni.

A munka több félévet felölelhet, szakdolgozattá, diplomatervvé, vagy akár TDK dolgozattá fejleszthető.

Témavezető: Antus Tibor