LED-es növénynevelő tesztkamra tervezése

A korszerű LED-es növénynevelő lámpák jellemzően a vörös és kék (esetenként UV) tartományokban világítanak, mellőzve a köztes hullámhosszakat, ennek köszönhetően a korábbi megoldásokkal szemben új előnyökkel rendelkeznek. A fény intenzitásának és spektrális összetételének a növények növekedésére és metabolikus folyamataira gyakorolt hatása ugyanis alapvető fontosságú. A LED-ek kvázi monokromatikus természete lehetőséget biztosít a növények számára optimális megvilágítás biztosítására, ezzel elősegítve az adott növényfajta növekedését és/vagy termőképességét.

A LED-es technológia nyújtotta új lehetőségek tekintetében felmerül a kérdés, hogy vajon megtérülő folyamat lehetne-e a megújuló energiaforrások segítségével megtermelt villamosenergiát olyan növények termesztésére fordítani, amelyek nagy hatásfokkal alakítják át a szén-dioxidot oxigénné?

Az alapkoncepció kihasználhatóságának szükséges feltétele, hogy a LED-es világítással történő növénytermesztés mérlege a széndioxid felhasználás és oxigéntermelés tekintetében pozitív legyen, beleértve a fényforrások és a megújuló energiaforrásokat átalakító eszközök (pl. napelemek) gyártási és későbbi ártalmatlanítási ökológiai lábnyomait is. A témában elsődlegesen megválaszolandó legfontosabb kérdések, többek között, az egységnyi villamosenergia megújuló energiaforrásokkal történő előállításának széndioxid-kibocsátásban mért költsége, illetve az egységnyi villamosenergia árán, fotoszintézis során oxigénné alakított széndioxid mennyiségének mértéke.

 

A megvalósítandó feladat:

- Végezzen irodalomkutatást a korszerű LED-es növénynevelő lámpák segítségével végzett növénytermesztési lehetőségekről.

- Az elvégzett irodalomkutatás alapján adjon ajánlást egy olyan növénynevelő tesztkamrára, amelynek elsődleges célja a szén-dioxid jó hatásfokkal történő oxigénné alakítása. Az ajánlásban térjen ki a javasolt növényfaj(ok)ra, a növény(ek) számára optimális megvilágításra, az öntözési rendszerre, a kamra méretére, anyagára és elrendezésére.

- Tervezze meg a tanszéken elhelyezhető növénynevelő tesztkamrát.

 

A téma szakdolgozattá, diplomamunkává fejleszthető.

Megfelelő számú jelentkező esetén a témában hallgatói kutatócsoport alakítható.

 

Konzulens: Hegedüs János