Neurális hálózat modellezése és szintézise

Ismerkedjen meg a neurális hálózatok építőelemeivel, a neuronokkal és a közöttük létrehozható összeköttetési formákkal, emellett ismerkedjen meg a tanítási módszerekkel és az egyes módszerek matematikai hátterével, továbbá gyűjtsön ki különböző FPGA eszközökön létező implementációkat és vizsgálja meg ezek működését, felépítését.

 

A megvalósítandó feladat

  • A konzulenssel egyeztetve válasszon ki egy konkrét feladatot, melynek megoldására a neurális hálózatot gépi tanulással meg szeretné tanítani.
  • A neurális háló szükséges méretére készítsen becsléseket az irodalomkutatás során megismert módszerek alapján.
  • Döntse el, és indokolja, hogy mely megvalósítható tanítási módszer a legkedvezőbb a neurális hálózat méreteit is figyelembe véve, majd becsülje meg az így kialakítandó neurális hálózat és tanító algoritmus erőforrás-igényét.
  • Hasonlítsa össze a kiválasztott gépi tanulási technikát az irodalomkutatás során megismert már létező, FPGA-n implementált módszerekkel.
  • Készítse el a hálózat és a tanító algoritmus szintézisre optimalizált hardvermodelljét és szimulációval ellenőrizze a működését.

 

A feladat megvalósítására fordítandó idő minimum 2 félév!