Termikus-elektromos mikroáramkörök

Az integrált áramkörökben a helyes működés eléréséhez figyelembe kell venni az egyes elemek közötti termikus kölcsönhatásokat is. A radikális méretcsökkentés következtében a termikus hatásokra jellemző sebesség a jelfeldolgozási sebesség közelébe kerül. Adódik a lehetőség: az eszközök termikus állapotának felhasználása információ tárolására, a hővezetés felhasználása információ feldolgozására és továbbításra.

A termikus-elektromos integrált áramkör egyik, lehetséges alapanyaga a vanádium-dioxid (VO2), kristályos anyag, mely kb. 67 °C felett fémes, alatta félvezető tulajdonságokat mutat. A fázisátmenet során többek között elektromos és optikai tulajdonságai is megváltoznak. A vanádium-dioxidból készített ellenállás a rajta fejlődő hő (illetve villamos térerő) miatt tirisztorszerű karakterisztikát mutat. Ilyen, és más, egyszerű ellenállások termikusan és elektromosan csatolt rendszere logikai kapuk rendszereként viselkedik.

A feladat: megismerkedni a termikus-elektromos integrált áramkör megvalósításának fizikai alapjaival, technológiai kísérletek végzése a termikus-elektromos integrált áramköri modell-rendszerek nanométeres mérettartományban való megvalósítására, VO2 rétegszerkezetek kialakítása és vizsgálata, VO2 eszközök mérésének számítógépes vezérlése, termikus-elektromos integrált áramkör számítógépes modellezése. A munka egy hároméves kutatóprojekthez kapcsolódik, egy-egy hallgató számára egy vagy több részfeladatot jelölünk ki az aktuálisan szabad és elvégzendő feladatok közül, személyes egyeztetést követően.

A témára 2 hallgató jelentkezését várjuk.

A feladat részleteiben is diplomatervvé fejleszthető, PhD képzés keretében folytatható.