Napelemes energiatermelés villamos járművekben

A napjainkban lezajló közlekedési forradalomnak köszönhetően egyre nagyobb számban jelennek meg az utakon a különböző villamos járművek. Ezek töltésére egyre nagyobb villamos energiamennyiség szükséges, a járművek hatótávolsága korlátozott, maga a töltés pedig huzamosabb időt vesz igénybe. A járművekbe integrált napelemek ötlete már 80-as években felmerült, akkor azonban a technológiai nehézségek, a rendszerek korlátozott haszna és magas költségei miatt nem sikerült elterjednie. A napelemes technológiák fejlődésével és költségcsökkenésével, valamint az elektromos járművek egyre szélesebb körű elterjedésével újból érdekessé válik a kérdés, hogy a járművekbe integrált napelemes energiatermelő rendszerek mennyi többletenergia termelésére lennének képesek, és mekkora hatótávolságnövekedést tennének lehetővé, illetve mennyivel tudnák csökkenteni az "üzemanyagköltségeket". A témát választó hallgató feladata a korszerű napelemes technológiák feltérképezése és elektromos járművekben történő használhatóságának vizsgálata, valamint egy tanulmány készítése a lehetséges hatótávolságnövekedésről és energiamegtakarításról. A munka során a hallgatónak meg kell ismerkednie a napelemek modellezével, a járműbe integrált napelemek specifikus üzemi környezetével (magasabb hőmérsékletek, gyorsan változó fényviszonyok, stb.) és fel kell térképeznie az ebből adódó speciális követelményeket, illetve a lehetséges megoldásokat. A feladat végső célja a járművekbe történő integrálásra optimalizált napelemmodulok optimalizálása, illetve azok tervezési elveinek és eljárásainak kidolgozása. 

A téma több félévre (önálló laboratórium, szakdolgozat, diplomaterv, stb.) kiterjeszthető.