A kétszeresen kiegyenlített keverő (DBM) alkalmazási területei, típusa

A hallgató feladatai:

 

· A DBM áramkörök ismertetése az ajánlott szakirodalom alapján (típusai, működésük).

· Egy diódákkal felépített AM / DSB modulátor áramkör tervezése, megépítése, teszt mérések végrehajtása: fosc = 500 kHz , fMOD = 100Hz – 3.5 kHz.

· Egy, diódákra épülő RF demodulátor tervezése, megépítése, teszt mérések végrehajtása: fsignal = 1250 kHz, fosc = 1251 kHz, fout = 1 kHz.

· Tervezze meg egy SA 602 (612) DBM IC -re épülő RF keverő áramkör kapcsolását: fsignal = 1810 kHz, fosc = 2310 kHz , fKF = 500 kHz. A megépített áramkörön hajtsa végre a szükséges teszt méréseket.

A hallgató az áramkörök építésében segítséget kap, konkrét feladata a tervezés, illetve mérés. A feladatokra történő felkészüléshez (Az ajánlott szakirodalmon felül) használhatja a „Using the double balanced mixer (DBM)” c. jegyzetet.

 

Ajánlott szakirodalom:

Műsorszóró rendszerek, https://vik.wiki/images/8/8e/Szelessav_musorszoro_rendszerek_segedjegyzet.pdf

 Egyetemi konzulens: Dr. Mizsei János

Mérések helyszíne: Budapest, SEMILAB Zrt. , EPI csoport, Mérőberendezés fejlesztő labor

Témavezető: Szabó Attila Lóránt, SEMILAB Zrt., EPI csoport, attila.szabo1@semilab.hu