Félvezetős kapcsolómátrix fejlesztése SRP mérőberendezésekhez rendkívül magas ellenállás értékek mérésére félvezető mintákon

A feladat célja: Hagyományos relék kiváltása félvezetős áramkörre, mely extrém nagy ellenállás tartományban, a technológia által előírt precíz pontossággal működik (1 Ohm – 10 GOhm). Ezen kívül az SRP mérőberendezés alap méréstechnikájának megismerése.

 

 

A hallgató tervezett feladatai:

1. Végezzen irodalmi kutatást „a rendkívül magas ellenállás értékek mérésére félvezető mintákon” témában.

2. A berendezés fejlesztőjével történő konzultáció során, egy mellékelt blokkvázlat alapján ismerje meg a kapcsolóáramkör működését, a négyvezetékes mérőrendszerben betöltött szerepét.

3. Az áramkör működésének vizsgálata és specifikációjának validálása tesztpadon, Semilab által biztosított eszközökön. Teszt esetek meghatározása, tesztprogramok írása.

4. Amint az első három pontban foglaltaknak eleget tett, foglalja össze az adott négyvezetékes mérőrendszer működtetése, tesztelése során szerzett tapasztalatait.

5. Sorolja fel az áramkör előnyeit a hagyományos relékkel szemben.

6. Laborkísérletek során vizsgálja meg, hogy az ellenállásmérés befolyásolható-e optikai gerjesztéssel. Tanulmányozza a fényintenzitás és a fotonenergia hatását (HILL laboratórium).

7. A témavezetőkkel való konzultációk során vizsgálja meg, hogy az optikai gerjesztéssel kiegészített ellenállásmérés ad-e releváns fejlesztési vagy publikációs lehetőséget.

 

Szakirodalom: MOSFET as a Switch

https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_7.html

Témavezető: Szabó Attila Lóránt, SEMILAB Zrt., EPI csoport, Kutató-fejlesztő mérnök, attila.szabo1@semilab.hu