Integrált áramkör tervezés (indie Semiconductor Hungary Kft.)

A témára jelentkező hallgatókkal áttekintjük az integrált áramköri tervezés alapjait szakirodalom segítségével, mely után megtervez egy általa kiválasztott áramkört. Ilyenek például a feszültég erősítő, feszültség regulátor, feszültség-áram konverter, analóg-digitális konverter stb. A hallgató az áramkör specifikációját a konzulenssel közösen alakítja ki, majd kiválasztja az ehhez megfelelő áramköri topológiát. A kapcsolás működésének megismerése után az áramkör tervezése következik, mikor jellemzően előkerülnek a visszacsatolás, stabilitás, nemlinearitás, kisjelű működés kérdései. Az áramkör szimulációk az Elektronikus Eszközök Tanszékén rendelkezésre álló Cadence tervezőrendszer segítségével történnek. Ezen szimulációk segítségével igazolni kell az áramkör működését, majd optimalizálni azt a különböző szempontok alapján, mint fogyasztás, vagy layout terület. Sarokponti szimulációkkal meghatározza a hőmérsékletváltozásból és technológiai szórásból származó paraméterváltozásokat. Végül a kapott áramkört összehasonlítja a szakirodalomban publikált hasonló megoldásokkal. A szakirodalom olvasásához angol nyelvtudás szükséges.
A munka több félévet felölelhet, szakdolgozattá, diplomatervvé, vagy akár TDK dolgozattá fejleszthető. A megszerzett tudás a villamosmérnöki tudományok számos területén használható, nem csak integrált áramköröknél.
A munkavégzés az Elektronikus Eszközök Tanszékének IC tervező laborjából, távolról, illetve az indie Semiconductor Hungary irodájából lehetséges megegyezés szerint.

A szakirodalom olvasásához elégséges angol nyelvtudás.

Témavezető: Dr. Marozsák Tamás (indie Semiconductor Hungary Kft.)