Integrált tápegységek tervezése (indie Semiconductor Hungary Kft.)

A kis méretű berendezések egyik legfontosabb eleme a kis méretű energia ellátó áramkörök. Ilyenek a feszültség konverterek (DC-DC, AC-DC), feszültség regulátorok, stabil feszültség referenciák. A témára jelentkező hallgatóval áttekintjük az analóg integrált áramkörökben használt feszültség- és áram referencia kapcsolásokat (bandgap áramkör), az alapvető feszültség konverter architektúrákat, azok szabályozásának alapelveit. Ez után megtervezésre kerül valamilyen közösen kiválasztott integrált tápegység vezérlő. A rendelkezésre bocsátott adatok alapján kell elkészíteni a kapcsolás specifikációját, majd a legfontosabb szempontoknak megfelelő áramköri topológiát kiválasztani. Az áramkör tervezése az Elektronikus Eszközök Tanszékén rendelkezésre álló Cadence tervezőrendszer használatával történik. Szimulációk segítségével igazolni kell az áramkör működését, majd optimalizálni hőmérséklet- és technológiai szórás függetlenségre. Sarokponti szimulációkkal meg kell határozni a hőmérsékletváltozásból és technológiai szórásból származó paraméter változásokat. Végül a kapott áramkört össze kell hasonlítani a szakirodalomban publikált hasonló elvű megoldásokkal.
A munka több félévet felölelhet, szakdolgozattá, diplomatervvé, vagy akár TDK dolgozattá fejleszthető. A megszerzett tudás a villamosmérnöki tudományok számos területén használható, nem csak integrált áramköröknél.
A munkavégzés az Elektronikus Eszközök Tanszékének IC tervező laborjából, távolról, illetve az indie Semiconductor Hungary irodájából lehetséges megegyezés szerint.

A szakirodalom olvasásához elégséges angol nyelvtudás.

Témavezető: Dr. Marozsák Tamás (indie Semiconductor Hungary Kft.)