Rádiófrekvenciás integrált áramkör tervezése (indie Semiconductor Hungary Kft.)

A vezeték nélküli kommunikáció elterjedésének alapja a nagy sebességű, rádiófrekvenciás áramkörök integrálása. Ezek az áramkörök, mint például erősítők, oszcillátorok kulcsfontosságúak mind a digitális mind az analóg áramkörök világában. A stabil vivőfrekvencia, vagy órajel az alapja minden vezérlésnek és jelfeldolgozásnak. A témára jelentkező hallgatóval áttekintjük az analóg integrált áramkörökben használt nagyferkvenciás kapcsolásokat, mely magába foglalja első sorban a ring-, relaxációs, és rezonátort használó oszcillátorokat, kiszajú erősítőket, keverő kapcsolásokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a hallgató a konzulenssel közösen kialakítja a kapcsolás specifikációját, majd kiválasztják a legfontosabb szempontoknak megfelelő áramköri topológiát. Az áramkör tervezése az Elektronikus Eszközök Tanszékén rendelkezésre álló Cadence tervezőrendszer használatával történik. Szimulációk segítségével igazolni kell az áramkör működését, majd optimalizálni hőmérséklet- és technológiai szórás függetlenségre. Sarokponti szimulációkkal meg kell határozni a hőmérsékletváltozásból és technológiai szórásból származó paraméter változásokat. Lehetőség van az áramkör fizikai tervének (layout) elkészítésére is.
A munka több félévet felölelhet, szakdolgozattá, diplomatervvé, vagy akár TDK dolgozattá fejleszthető. A megszerzett tudás a villamosmérnöki tudományok számos területén használható, nem csak integrált áramköröknél.
A munkavégzés az Elektronikus Eszközök Tanszékének IC tervező laborjából, távolról, illetve az indie Semiconductor Hungary irodájából lehetséges megegyezés szerint.

A szakirodalom olvasásához angol nyelvtudás szükséges.

Témavezető: Dr. Szalai Albin (albin.szalai@indisemi.com)