Lokális beltéri növénynevelő hangulatvilágítás tervezése

Téma jellege: fejlesztés, tervezés, prototípuskészítés, bemérés, (kutatás)

 

Fejlődésüknek köszönhetően a LED-ek használata manapság már olyan alkalmazásokban is mindennaposnak tekinthető, amelyek a korábbi fényforrások esetében egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán voltak megtalálhatók. Ilyenek például a beltéri lokális világítások és a mesterséges fényt használó növénynevelő rendszerek, amelyek elterjedését nagyban elősegítette a LED-ek energiahatékony működtetésének lehetősége. További felmerülő felhasználás lehet e két említett alkalmazás ötvözése, vagyis egy olyan lokális beltéri hangulatvilágítás megvalósítása, amely egyszerre jelent a növények számára is jól hasznosítható megvilágítást és a beltérben tartózkodó személyek számára is vizuális komfortot.

A növények levélzete jellemzően zöld színű. A növények a fotoszintézis során jellemzően a zöldnél hosszabb és rövidebb hullámhosszú fotonokat használják fel a legnagyobb hatékonysággal. Emiatt a növénynevelő, úgynevezett fitotron lámpák tipikusan kék és vörös színben világítanak, amely azonban az emberi látás tekintetében kifejezetten megterhelő, a magas kékfény tartalom pedig a cirkadián ritmus fenntartása tekintetében kifejezetten káros is lehet. Felmerül azonban annak lehetősége is, hogy a növény számára biztosított primer megvilágításból visszavert fény már kellemes fényérzetet keltsen a megfigyelőben, vagyis, hogy a növények által elnyelt kék és vörös tartalom és a leginkább zöld reflexió után a visszavert fény színe fehér legyen.

A munka során a hallgató feladatai:

  • végezzen irodalomkutatást a mesterséges fény alatt történő növénynevelésről
  • végezzen irodalomkutatást a jelenleg rendelkezésre álló növényvilágítási lehetőségekről
  • tervezzen olyan növényvilágítási rendszert, amely segítségével a megvilágított növényekről visszavert fény az emberi szem számára fehér színérzett kelt
  • a munka során legyen tekintettel az emberi cirkadián ritmus fenntartására is.

A növények számára optimális megvilágítást jelenleg is komoly kutatási munkák próbálják feltárni, emiatt ez nem tartozik a hallgató feladataihoz.

 

A téma szakdolgozattá, diplomatervvé is fejleszthető.

 

Konzulensek: dr. Hegedüs János és dr. Hantos Gusztáv