Integráló gömb kalibráló házi etalon készítése

Téma jellege: fejlesztés, tervezés, prototípuskészítés, méréstechnika

 

A termikus tranziens mérésekhez készített optikai mérések során a LED-ek sugárzott optikai teljesítményének iránykarakterisztikája (térbeli eloszlása) nem, viszont annak abszolút értéke lényeges. Ennek méréséhez az elérhető optikai eszközök közül az integráló fotométergömb a legszélesebb körben használt eszköz. Az integráló fotométergömb egy általában fémből készült gömbhéj, melynek belsejére egy magas reflexiójú anyagot, gyakoran bárium-szulfátot (BaSO4) visznek fel. A felvitt festék jellemzően a látható hullámhossztartományban (380-780 nm) egy arra jellemző reflexiós tényezővel a beeső optikai sugárzást ún. Lambert felületként, diffúz módon veri vissza. Ennek folytán a gömb belső falának bármely pontján mért megvilágítás közel azonos lesz. Ennek alapján egy referencia fényforrás ismert optikai teljesítménye és az általa a gömbfal bármely pontján létrehozott megvilágítás, illetve egy ismeretlen (mérendő) fényforrás optikai teljesítménye és az általa létrehozott megvilágítás arányosak lesznek egymással. Ilyen módon a megvilágítási szintek arányából a sugárzott optikai teljesítmények számolhatók.

A gyakorlatban a gömbhéjon optikai és méréstechnikai szempontok figyelembevételével ún. optikai nyílásokat alakítanak ki, amit a mérendő eszköz és annak hordozója (például egy hőmérsékletszabályozott termosztát), valamint a gömbhöz tartozó optikai komponensek (például optikai mérőfej, szűrőváltó vagy referencia fényforrás) csatlakoztatására használnak. Mivel a mérési alapelv kizárólag a korábban leírt módon reflektált optikai sugárzás esetén használható, a mérendő fényforrás és a megvilágítás méréséhez használt fotodetektor közé ún. árnyékolólemezt helyeznek el, amely megakadályozza a közvetlen fénysugárzást a mérendő fényforrás és a mérőfej (fotodetektor) között.

A munka során a hallgató feladatai:

  • végezzen irodalomkutatást integráló fotométergömbök méréstechnikáról
  • tervezzen alkalmas elrendezést egy házi etalonra
  • az etalon tervezésekor az elektromos, termikus és optikai jellemzőket egyaránt vegye figyelembe
  • adjon kalibrációs ajánlást (mérési leírást, utasítást) a mérőgömb rendszeres, házon belüli kalibrációjára.

 

A téma szakdolgozattá, diplomatervvé is fejleszthető.

 

Konzulensek: dr. Hegedüs János és dr. Hantos Gusztáv