Éjjellátó készülékek hullámhossz érzékenységének vizsgálata

Téma jellege: kutatás, fejlesztés, prototípuskészítés, mérés

 

Analóg éjjellátó készülékeket már a II. világháború óta használnak. A berendezések a hidegháborús időszak alatt rohamos fejlődésen mentek át, amelynek köszönhetően 4 fő generációt különböztethetünk meg. A készülékek alapvető felépítése ennek során nem változott meg, a fő egységek továbbra is az objektívlencse, a szemlencse, a tápegység és a képerősítő egység. Lényegét tekintve nem változott a képátalakítás módja sem; a beeső fényt egy fotokatód alakítja elektromos jellé, amelyet elektrosztatikus gyorsítást és/vagy elektronsokszorozást követően egy fényporréteg segítségével alakítanak vissza fénnyé. Az egyes egységek felépítése, anyaghasználata, mérete és működése azonban jelentősen változott az egyes generációváltások során, ennek a változásnak pedig az egyik fő jellemzője a fotokatód anyaga és egyúttal érzékenysége a beeső fotonok hullámhosszának függvényében.

A fotokatódok hullámhossz-érzékenységének ismerete elsődleges feladat az esetleges támogató, vagy éppen zavaró berendezések tervezése során. Ugyanaz a megvilágítás az eltérő generációk számára lehet éppen csak detektálható (gen 0), éppen megfelelő (gen 1), de akár már a felbontást rontó túlzott megvilágítás is (gen 2); vagy akár éppen fordítva, például egy 1000 nm-es fényforrás a 0. generációs készülék számára alkalmas megvilágítást biztosíthat, míg a 2. generációs készülék egyes esetekben már detektálni sem képes azt.

 

A munka során a hallgató feladatai:

  • végezzen irodalomkutatást analóg képerősítő rendszerek tekintetében
  • tervezzen mérési elrendezést, amely segítségével a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén rendelkezésre álló integráló fotométergömböt felhasználva elvégezhetők a szükséges mérések
  • készítsen többlépcsős biztonsági protokollt, amellyel a képerősítő berendezés túlvilágításból fakadó károsodása megakadályozható
  • végezzen el ilyen méréseket, az eredményeket vesse össze a szakirodalmi forrásokkal.

 

A témára csak a szükséges szakmai ismeretekkel rendelkező hallgató jelentkezhet, előzetes egyeztetés után!

 

A téma szakdolgozattá, diplomatervvé is fejleszthető.

 

Konzulensek: dr. Hegedüs János és dr. Hantos Gusztáv