Éjjellátó készülékek működését zavaró infravörös világítótestek tervezése

Téma jellege: kutatás, fejlesztés, számítógépes szimuláció (, prototípuskészítés, mérés)

 

Analóg éjjellátó készülékeket már a II. világháború óta használnak. A berendezések a hidegháborús időszak alatt rohamos fejlődésen mentek át, amelynek köszönhetően 4 fő generációt különböztethetünk meg. A készülékek alapvető felépítése ennek során nem változott meg, a fő egységek továbbra is az objektívlencse, a szemlencse, a tápegység és a képerősítő egység. Lényegét tekintve nem változott a képátalakítás módja sem; a beeső fényt egy fotokatód alakítja elektromos jellé, amelyet elektrosztatikus gyorsítást és/vagy elektronsokszorozást követően egy fényporréteg segítségével alakítanak vissza fénnyé. Az egyes egységek felépítése, anyaghasználata, mérete és működése azonban jelentősen változott az egyes generációváltások során, ennek a változásnak pedig az egyik fő jellemzője a fotokatód anyaga és egyúttal érzékenysége a beeső fotonok hullámhosszának függvényében.

A fotokatódok hullámhossz-érzékenységének ismerete elsődleges feladat az esetleges támogató, vagy éppen zavaró berendezések tervezése során. Ugyanaz a megvilágítás az eltérő generációk számára lehet éppen csak detektálható (gen 0), éppen megfelelő (gen 1), de akár már a felbontást rontó túlzott megvilágítás is (gen 2); vagy akár éppen fordítva, például egy 1000 nm-es fényforrás a 0. generációs készülék számára alkalmas megvilágítást biztosíthat, míg a 2. generációs készülék egyes esetekben már detektálni sem képes azt.

A generációk közötti hullámhosszbeli érzékenységek eltérése lehetővé teszi olyan világítótestek létrehozását védelmi létesítmények számára, amely a baráti egységek vizuális észlelési képességeit javítja, míg a támadókét kifejezetten rontja vagy akár el is lehetetleníti.

A munka során a hallgató feladatai:

  • végezzen irodalomkutatást analóg képerősítő rendszerek tekintetében
  • végezzen irodalomkutatást a LED-ek működésének mérési és SPICE alapú modellezési lehetőségeiről
  • a konzulenssel egyeztetve tervezze meg a készüléket SPICE környezetben (mérési eredmények hiányában akár elvi hullámhossz-függésekre)
  • (készítse el és tesztelje a tervezett lámpát).

 

A témára csak a szükséges szakmai ismeretekkel rendelkező hallgató jelentkezhet, előzetes egyeztetés után!

 

A téma szakdolgozattá (diplomatervvé is) fejleszthető.

 

Konzulensek: dr. Hegedüs János és dr. Hantos Gusztáv