Hullámhossz konvertáló fényporok mérése

Az elvégzendő feladat ismertetése:

 

A számítógéppel segített tervezési folyamatok az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen mentek át, a jelenleg küszöbön álló módszerek együttesét egyre gyakrabban „Ipar 4.0” néven emlegetik. A drága, gép- és időigényes prototípusgyártást és bemérést egyre inkább a virtuális tér nyújtotta lehetőségek váltják fel; az úgynevezett digitális ikreket a tervezőmérnökök kézbe ugyan már nem vehetik, de a segítségükkel akár olyan szimulációkat is elvégezhetnek, amelyek mérésére a korábbi deszkamodellek esetében csak alig, vagy akár egyáltalán nem is volt lehetőség. Sosem szabad azonban elfelejteni, hogy egyetlen szimuláció sem lehet pontosabb, mint a szimulációt felépítő modellek, éppen ezért, a digitális ikrek elkészítése alapos szakismeretet és körültekintő kutatási munkákat követel meg.

A teljesítmény LED-ek hőmérséklet- és eltelt üzemidő-függésének mérése és modellezése jelenleg az Elektronikus Eszközök Tanszékének egyik legkurrensebb kutatási témái közé tartozik, a hullámhossz konvertáló fényporok vizsgálata pedig ezen belül is speciális tématerületnek számít. A LED-ekkel történő fehér fény keltése jelenleg leggyakrabban fényporok felhasználásával történik a legtöbb világítástechnikai alkalmazásban, így például a közvilágításban, az épületvilágításban és az autóiparban is egyaránt. A hullámhossz konverzió azonban közvetlenül és alapvetően határozza meg az ilyen módon létrehozott fehér fény szinte valamennyi paraméterét, emiatt ezen anyagok vizsgálata és modellezése kiemelt fontosságú és precíz munkát igénylő feladat.

 

A munka során a hallgató feladatai a következők:

  • Végezzen irodalomkutatást fényporral konvertált fehér LED-ek felépítéséről és működéséről.
  • Végezzen irodalomkutatást a témában releváns mérési eljárások kapcsán, különös tekintettel a hullámhossz konvertáló fényporok mérési lehetőségeire.
  • Dolgozzon ki ajánlást fényporok mérésére a tanszéken található LED karakterizáló mérőrendszer segítségével.
  • Készítse elő a javasolt tesztösszeállítást és végezzen előzetes méréseket.

 

Konzulensek: dr. Hegedüs János és dr. Hantos Gusztáv

 

A téma szakdolgozattá, diplomatervvé is fejleszthető.

A téma iránt érdeklődő hallgató már jelentkezett a téma elvégzésére!