LEDes hűtőrendszerek vizsgálata

A LED-ek elterjedésével, és az egyre kompaktabb kialakítással az ilyen világítóberendezések teljesítménysűrűsége megugrott. Ezzel együtt egyre sürgetőbb problémává vált a nagy hőteljesítmény elvezetése. A dolgozat célja egy LED hűtési rendszer CFD szimulációjának elkészítése.

Irodalomkutatás:

Az Önálló laboratórium célja a passzív hűtési rendszerek feltérképezése hatékonyság szerint. A hallgatónak meg kell keresnie és össze kell foglalnia a mai technológiai megoldásokat, azok hatékonyságát, illetve alapvető fizikai elveit figyelembe véve.

Szimuláció:

A hallgatónak önálló CFD szimulációt kell készítenie, mellyel a hőleadási tulajdonságok megjósolhatóak. A szimulációban egy valós hűtési rendszert kell tesztelni.

Kísérlet:

A hallgató témavezetőjével együtt kísérletet végez a szimulált eredmények validálására, különös tekintettel a kéményeffektus mérésére.

Feltétel jelentkezéskor:

Villamosmérnöki, vagy Fizika alapszakos végzettség, Méréstechnikai ismeretek, legalább középfokú angol nyelvtudás, türelem a CFD szimulációhoz.

A feladat megvalósítására fordítandó idő minimum 2 félév! Több hallgató is jelentkezhet!

A feladat diplomatervvé is fejleszthető.