Magnetoforézis szimulációja és megvalósítása CD-meghajtóval

A magnetoforézis, az elektroforézishez hasonlóan kémiai- és biokémiai analízáló módszer, melynél az iontöltéssel rendelkező molekulákat egy külső térben való mozgásuk alapján tömeg szerint elkülöníthetjük. Az önálló laboratóriumi feladat egy forgó korongon elhelyezkedő kis átmérőjű csőben található molekulák hasonló vizsgálatát célozza meg.

Irodalomkutatás:

A hallgatónak az irodalomból meg kell ismerkednie az elektrofozéris, és a magnetoforézis technikájával, a remanens mágnesek terét leíró egyenletekkel, és javaslatot kell tennie a megvalósítandó rendszer paramétereire.

Szimuláció:

A hallgatónak önálló szimulációt kell készítenie, mellyel a különböző molekulák, a mágneses tér és a centrifugális erő hatására, stabil helyzete megadható

Kísérlet:

Egyetlen forgó csőben elhelyezkedő, kiválasztott ion esetén a modell validálása, akár optikai kiolvasással, akár szeparálással.

Feltétel jelentkezéskor:

Villamosmérnöki, Fizika, Vegyész alapszakos végzettség, Hardware-es ismeretek, legalább középfokú angol nyelvtudás.

A feladat megvalósítására fordítandó idő minimum 2 félév! Több hallgató is jelentkezhet!

A feladat diplomatervvé is fejleszthető. A megvalósult kísérleti elrendezés megvalósulása esetén TDK-n, vagy egyéb tudományos konferencián való bemutatás javasolt.