Mesterséges intelligencia alapú jelentésazonosító szoftver fejlesztése

A szakirodalomban tekintse át a szövegek jelentésazonosításával foglalkozó mesterséges intelligencia alapú eljárásokat. Minősítse azokat abból a szempontból, hogy mennyire alkalmasak régi kézírásos szövegek tartalmának meghatározására. A feliratokat alkotó betűk jellegzetességeinek leírására fejlessze tovább az osztályozó eljárást, amellyel a feliratban szereplő szavak előfordulási valószínűségük szerint megfeleltethetők egy alapszótár elemeivel.

Az eljárás rendeljen hozzá minden betűalakokhoz diszkrét valószínűségi változót annak leírására egy-egy lehetséges jelentésnek mi a valószínűsége. Ezek után egy szótár (adatbázis) segítségével az algoritmus nézze végig, hogy a megfejtendő szövegen belül melyik szó illeszkedik a szótár valamelyik eleméhez. Így az eljárás eredményeként az összes megoldási lehetőséghez megjelenik egy valószínűségi érték, ami segít az egyes olvasatok megítélésében. A szükséges további ismeretek a konzultációkon átadásra kerülnek.

Valósítsa meg a kidolgozott eljárást és ellenőrző vizsgálatokkal győződjön meg a rendszer helyes működéséről.

A feladat megoldásához nincs szükség informatikai előismeretekre.

Többen is jelentkezhetnek a feladatra. További felvilágosítás a konzulenstől kapható.